DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

Implementem accions que mobilitzen i dinamitzen grups socials per tal de promoure una transformació social basada en l’ús eficient i compartit dels recursos energètics renovables.

Promovem el treball col·laboratiu i la creació de xarxes i d’iniciatives de suport mutu.

A QUI ENS ADRECEM

Treballadors socials, educadors socials, treballadors familiars, persones en situació d’atur de llarga durada, joves, estudiants universitaris, col·legiats i ciutadania.

PROJECTES QUE INCLOUEN DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
ALGUNS CLIENTS