Mobilitat justa II: Mobilitat sostenible contra les desigualtats

Nom del projecte: Mobilitat justa II: Mobilitat sostenible contra les desigualtats
01/06/2021 - 31/12/2021
Pressupost total: Pressupost destinat a Ecoserveis: 7,000€. Cofinançat a través de la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de l’Ajuntament de Barcelona.
Beneficiaris:
 • Ciutadania de Barcelona, en especial dones dels barris perifèrics i de muntanya de la ciutat
Xarxes socials :

Descripció

El projecte Mobilitat Justa ha identificat les barreres per a la mobilitat de la ciutadania en els barris perifèrics de Barcelona i ha recollit les opinions i propostes de la població per a que aquestes es traslladessin a l’Ajuntament de Barcelona per a traduir-se en accions efectives que millorin la vida del veïnat i facilitin el seu moviment dins del barri i la ciutat. Les propostes recollides han buscat ser constructives i complir criteris de sostenibilitat i equitat territorial que permetin avançar cap a nous models de mobilitat que aportin beneficis socials i ambientals per al conjunt de la població de Barcelona. En el marc d’aquest projecte, cinc barris perifèrics del municipi de Barcelona han estat seleccionats com a objecte d’estudi per a la millora de la mobilitat a través de la recollida de propostes veïnals. Els barris són:

 • El Besós i el Maresme
 • El Carmel
 • La Marina del Port
 • Les Roquetes
 • La Sagrera

Per a identificar correctament les barreres en el transport i ajustar correctament les propostes de transformació del model de mobilitat de la ciutat a les necessitats dels veïns i les veïnes, el projecte de Mobilitat Justa II ha treballat sobre la mobilitat d’una mostra de barris perifèrics de Barcelona des d’una perspectiva de baix cap a dalt, o sigui, de la ciutadania cap a les institucions, i no al revés. És per això que els mètodes utilitzats per a recollir les propostes i opinions del veïnat s’han dissenyat per a que siguin participatius i inclusius. Aquests processos creadors de propostes han intentat ser integradors i democràtics, de manera que hi puguin participar els diversos perfils socioeconòmics i demogràfics del barri en qualitat de igual a igual. És per això que s’han utilitzat diferents eines presencials i no presencials de comunicació i recollida de propostes, per tal de poder rebre respostes provinents d’una majoria ampla i diversa de veïnes i veïns.

Les qüestions i temàtiques principals que han guiat les activitats del projecte i que s’han plantejat als veïns i veïnes – en els tallers de co-creació i a través de les enquestes – per a conèixer el seu punt de vista, han sigut:

 • Quins serveis i activitats són poc accessibles al barri?
 • Quins són els mitjans de transport més utilitzats al barri?
 • Com afecta el preu a l’ús del transport públic al barri?
 • Quines barreres existeixen per a la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic al barri?
 • Quines barres existeixen a l’ús del transport elèctric i el transport compartit al barri?
 • Existeixen zones i camins escolars per a la protecció dels infants al barri?
 • Quin és el nivell d’inseguretat en cada un dels mitjans de transport al barri?

Participació d'Ecoserveis

Coordinació del projecte.

Objectius

L’objecte d’aquest projecte ha donat continuïtat al programa de Mobilitat Justa iniciat l’any 2020 per conèixer com afecten les desigualtats en la mobilitat dels col·lectius i territoris més vulnerables de la ciutat i promoure entre ells alternatives de mobilitat més sostenibles. En concret, el projecte ha buscat d’una banda identificar les desigualtats en l’àmbit de la mobilitat i de l’altra promoure la participació d’aquests col·lectius en el foment de les alternatives més sostenibles i saludables de transport a la ciutat per tal de reduir les desigualtats identificades, alhora que pretenia analitzar les necessitats específiques pel que fa a la mobilitat de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat energètica. Amb aquest objectiu s’han realitzat diverses activitats de sensibilització i promoció dels models de desplaçaments més sostenibles i saludables i al mateix moment s’han recollit dades per realitzar una diagnosi de les formes de desplaçament d’aquests col·lectius i se’ls ha donat veu per presentar propostes de millora.

Més en concret els objectius específics del projecte han sigut:

 • Millorar la participació dels col·lectius en situació de vulnerabilitat i assolir la seva participació vinculant.
 • Impulsar la cultura de la corresponsabilització ciutadana i generar espais de debat i de construcció col·lectiva
 • Entendre com afecta la pobresa energètica en la mobilitat de les persones que la pateixen
 • Promoure una mobilitat sostenible i evitar les desigualtats entre els diferents col·lectius socials

Projectes relacionats

Fotos

[/vc_column_inner]

Col·laboradors-socis