Energies renovables

ENERGIES RENOVABLES

Hem desenvolupat estudis tècnics per a promoure l’ús de les energies renovables, incloent-hi energia fotovoltaica, solar tèrmica, geotèrmica, biomassa i eòlica. Hem dissenyat plans estratègics per a organismes públics a escala local i provincial i dissenyem i impartim formació especialitzada a tècnics i professionals.

Un model energètic basat en fonts d’energia renovables afavoriria la democratització i la sobirania energètica de la ciutadania, ja que les fonts renovables fomenten la descentralització de la producció i són, essencialment, d’accés obert.

Defensem i treballem per una transició energètica bassada en el canvi del flux energètic (de fòssil a renovable) però també en un canvi de paradigma (eficiència) i en els valors socials. Aquesta transformació traspassa els aspectes purament energètics i connecta amb altres valors socials com l’ocupació, la lluita contra les desigualtats, i la qualitat de vida.

Tags: