Drets energètics

L’energia, regulada una vegada més a cop de Reial decret llei
Claus per entendre l’excepcionalitat ibèrica