Pla d’Ocupació amb l’Agència d’Energia

Nom del projecte: Pla d’Ocupació amb l’Agència d’Energia
20 Juliol 2017 - 31 Desembre 2017
Pressupost total: Contracte Agència d'Energia de Barcelona: 26.410 €
Beneficiaris:
  • PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR DE LLARGA DURADA
  • COMUNITATS DE VEÏNS
Xarxes socials :

Descripció

Com a part de les polítiques de rehabilitació del parc d’edificis de Barcelona, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ofereix ajuts per a la seva millora, incloent-hi la millora energètica.

En aquest àmbit, oferim assessorament energètic i de rehabilitació als veïns i veïnes sobre les mesures d’estalvi energètic i generació d’energies renovables que poden prendre tant en el seu habitatge com en la seva comunitat, incloent-hi mesures passives, actives i hàbits de consum. Fem especial èmfasi en la incorporació de mesures de generació energètica, informant dels beneficis i ajuts existents. D’aquesta manera contribuïm a fomentar la rehabilitació dels edificis emprant criteris d’eficiència energètica.

L’assessorament energètic i de rehabilitació a les comunitats el duen a terme 25 persones formades com a auxiliars i tècnics auxiliars. Aquestes responen a un perfil d’aturats de llarga durada i reben una formació professional que els atorga tant coneixements generals (prevenció de riscos laborals, competències clau, capacitació per la cerca de feina…) com especialitzats (en relació als criteris d’intervenció i dels ajuts a la rehabilitació vigents i a l’estalvi energètic i l’eficiència energètica als edificis).

Participació d'Ecoserveis

L’equip d’Ecoserveis ens hem encarregat de la formació en l’àmbit de l’estalvi energètic i l’eficiència energètica, mentre que Barcelona Activa realitza la formació genèrica i el Consorci d’Habitatge atorga els coneixements relacionats amb els criteris d’intervenció i els ajuts disponibles.

Objectius

Fomentar la rehabilitació d’edificis amb la incorporació de millores de l’eficiència energètica.

Projectes relacionats

Més info:

Resultats aconseguits

Participació de 25 persones en situació d'atur de llarga durada.

Imatges del projecte

Clients

Serveis realitzats

Abast del projecte

Barcelona