Projectes Recents

Treballem en estreta col·laboració amb empreses, entitats i organismes locals, estatals i europeus i realitzem projectes amb finançament privat i públic a través de contractacions directes o bé mitjançant la participació en convocatòries dins dels nostres àmbits de d’actuació.

Hem desenvolupat projectes per a organismes públics nacionals i internacionals com la Unió Europea, universitats i centres de recerca de diferents països, administracions locals, col·legis professionals o organitzacions del tercer sector social.

Adrecem les nostres actuacions a la ciutadania, comunitats veïnals, personal tècnic i professional, persones en situació de vulnerabilitat i usuaris d’energia en general, entre d’altres.

Arees d'actuació

Canvi climàtic

Davant la necessitat urgent d’actuar per aturar el canvi climàtic, aportem el nostre òbol fent divulgació sobre els seus efectes, treballant per la transició energètica…

Cultura energètica

Cada cop la societat és més conscient de l’esgotament del sistema energètic convencional i que el futur passa necessàriament per un canvi de model energètic basat en les…

Eficiència energètica

Defensem l’ús conscient i eficient de l’energia com a estratègia per a reduir les despeses econòmiques que se’n deriven i protegir el medi ambient. Per aconseguir aquest…

Energies renovables

Un model energètic basat en fonts d’energia renovables afavoriria la democratització i la sobirania energètica de la ciutadania, ja que les fonts renovables fomenten la…

Estratègies de finançament

Amb l’objectiu de promoure projectes sostenibles i innovadors en l’àmbit de l’energia, posem el nostre coneixement al servei d’emprenedors i inversors, públics i privats…

Autoconsum

Acompanyem les persones usuàries d’energia a posar en marxa instal·lacions d’autoconsum que els permetin estalviar diners i allunyar-se de la tendència alcista dels preus…

Mobilitat sostenible

La mobilitat urbana representa actualment un 40% del total de les emissions de CO2. Des d’Ecoserveis treballem per a promoure l’ús d’alternatives de desplaçament eficients…

Pobresa energètica

A través de diferents serveis i actuacions abordem les causes estructurals de la pobresa energètica. Part de la nostra feina inclou l’anàlisi periòdica de bones pràctiques, polítiques i…

TIC

Desenvolupem i implantem noves tecnologies que contribueixen a la consolidació d’un sector energètic més sostenible, just i accessible per a tothom…