POLÍTICA DE PRIVACITAT

  1. INFORMACIÓ A L’USUARI

ECOSERVEIS, d’ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica (ES) 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) relativa a la protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, pel que se li facilita la següent informació del tractament:

Data d’actualització: 01/07/2022

Responsable del tractament

Associació Ecoserveis NIF: G60037348
Domicili social: Rambla de Catalunya, 13, 2on, 2a, 08007 Barcelona
Telèfon: +34 93 459 00 22

Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les vostres dades?

Contacte.  Atenem les consultes de les persones que se’ns adrecen per mitjà del correu electrònic, dels formularis de contacte de la web o telefònicament. Tramitem encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que  se’ns  ha  adreçat.  No  es  conserven  les  dades  d’aquestes  persones  excepte  quan  s’estableixi  una relació de prestació de servei.

Serveis a clients.  Registrem  les  dades  d’identificació  dels  clients  i ells  mateixos  ens  proporcionen  dades  addicionals (principalment dades d’ocupació, de circumstàncies socials, de formació, dades familiars, econòmiques i financeres),  les  necessàries  per  a  oferir  els  serveis  que  ens  demanen.  Dels  mateixos  clients  podem obtenir dades de terceres persones, que conservem i tractem en la mesura que sigui necessari per oferir els  nostres  serveis.  En  qualsevol  cas  destinem  les dades  únicament  a  aquesta  finalitat.  Queden registrades  en  els  documents  de  les  nostres  actuacions  i  en  els  documents  i  sistemes  informàtics  de gestió  administrativa  i  comptabilitat de l’associació. Aquests  tractaments  s’efectuen  en  compliment  de relacions contractuals (art. 6.1.b RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD).

Gestió de les dades dels nostres proveïdors.  Tractem  les  dades  de  contacte  i  les  dades  fiscals  dels  proveïdors  (persones  físiques)  de  qui  obtenim serveis  o  béns.  Tractem  només  les  dades  necessàries  per  mantenir  la  relació  comercial  i  destinem aquestes  dades  únicament  a  aquesta  finalitat,  en  el  context  de  les  relacions  contractuals  i  en compliment d’obligacions legals.

Informació de productes i serveis.  Amb l’autorització dels clients, proveïdors o participants d’activitats, les  seves dades de contacte s’utilitzen per enviar informació relacionada amb els nostres serveis o productes o sobre notícies d’actualitat sobre les nostres àrees de treball. Es podrà fer remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. Remetem el butlletí de notícies de la pàgina web. Tractem aquestes dades en base al consentiment de la persona que rep les comunicacions (art. 6.1.a RGPD).

Usuaris de la nostra web.  El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web registren de manera  automàtica  les  dades  que  ordinàriament  es  generen  en  l’ús  dels  protocols  d’Internet,  entre altres l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que vista la web. Aquesta informació  no  s’associa  directament  amb  persones  usuàries  concretes  i  s’utilitza  amb  la  finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística. La nostra web utilitza galetes (cookies) que permeten obtenir informació tècnica per facilitar-ne l’accessibilitat i un ús més eficient.

Participants d’activitats i usuaris de serveis. Associació Ecoserveis organitza activitats divulgatives, formatives i d’altres tipus en les quals participen persones que proporcionen les seves dades personals a efectes exclusius de gestionar el seu registre, assistència i vinculació amb cada esdeveniment. Les seves dades no es conserven excepte quan ens donen el seu consentiment per a l’enviament d’informació. En funció de la informació subministrada i amb l’objectiu d’oferir una millor experiència d’usuari i optimitzar l’oferta d’informació i de productes i serveis, s’elaboren perfils comercials sobre els quals en cap cas es prenen decisions automatitzades.

Criteris de conservació de les dades

Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Comunicació de les dades

No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari
  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.

  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets

Adreça postal: ASSOCIACIÓ ECOSERVEIS. Rambla de Catalunya, 13, 2on, 2a, 08007 Barcelona

Adreça electrònica: protecciondatos[at]ecoserveis.net

  1. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

  1. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 de l’GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.