NOSALTRES

Som una consultora estratègica i d’innovació especialitzada en energia. Treballem des de 1992 per a acostar l’energia a la societat, promovent un model energètic just i sostenible. Identifiquem les necessitats energètiques de la societat, aportem solucions i construïm ponts entre la ciutadania i la tecnologia, el mercat, la recerca i la innovació.

Missió, visió i valors

Missió

La nostra missió és dissenyar i implementar accions innovadores per promoure un model energètic més just i sostenible ambiental, social i econòmicament, basat en l’ús eficient i compartit dels recursos energètics renovables, i que permeti donar resposta a les necessitats dels diferents actors de la societat.

Visió

La visió d’Ecoserveis és consolidar-se com a referent en cultura energètica i en solucions energètiques innovadores per al conjunt de la societat.

Valors

Ens nodrim de la nostra experiència i estimulem la nostra creativitat mitjançant l’exploració i la posada en marxa de noves metodologies i models de treball, per a oferir solucions davant les necessitats actuals de la societat en energia que permetin anticipar i atendre els reptes de futur.

Ens mou l’objectiu de democratitzar l’accés a l’energia i consolidar-ne una gestió justa, sostenible i a l’abast d’una ciutadania ben informada, apoderada i participativa. Aconseguir aquesta transició requereix insistir en la importància del factor social –i no només el tecnològic- en la concepció del model energètic.

Les nostres propostes i serveis es basen en la idea d’equilibri entre els recursos del planeta i la seva capacitat de regeneració. Amb una mirada global, promovem les energies renovables i l’accés equitatiu a elles a través de tecnologies sostenibles i eficients com a part de la nostra visió d’un món millor. Ecoserveis es compromet a reduir els impactes ambientals generats per les seves operacions i activitats a través d’una serie de mesures definides en la Declaració de Compromís Ambiental d’Ecoserveis.

Creiem en el que fem i treballem amb rigor, precisió i eficàcia. Som conscients de la responsabilitat que implica la consolidació d’un nou model energètic. Per això assumim totes les nostres tasques amb ètica i professionalitat, contrastant procediments i informacions.

Pensem i actuem en equip. Establim vincles actius i sincronitzem el nostre esforç individual i d’entitat de forma cooperativa per a treure’n el màxim rendiment en pro del bé comú. Col·laborem amb agents de diferents sectors, disciplines i de distints àmbits geogràfics. Sumant forces, potenciem les capacitats i augmentem l’abast de les accions.

Història

Ecoserveis es va crear com a entitat sense ànim de lucre l’any 1992 a Barcelona. Els seus fundadors van ser Xavier Traver, Joaquim Corominas i Pep Puig (professors a la Universitat Autònoma de Barcelona i socis fundadors de la cooperativa Ecotècnia) amb l’objectiu de desenvolupar projectes europeus d’educació en energia.

Amb el temps, els objectius de l’entitat s’han centrat en el desenvolupament de serveis i projectes d’assessorament dins de l’àmbit de les energies renovables, l’ús eficient de l’energia i la pobresa energètica.

Actualment, dos dels seus fundadors, Pep Puig i Joaquim Corominas, continuen vinculats a través de la Junta Directiva exercint les funcions de secretari i vocal, respectivament.

Xavier Traver, Joaquim Corominas i Pep Puig funden Ecoserveis a Barcelona.
Organitzem el I Fòrum de l’Energia Sostenible.
Arribem al nou segle amb una participació consolidada en projectes europeus.
Consolidem l’eficiència energètica i les energies renovables com dues de les nostres àrees de treball.
Som pioners en l’impuls del debat públic sobre pobresa energètica.
Co-organitzem el I Congrés Català de Pobresa Energètica.
Celebrem els nostres primers 25 anys!
Arribem a ser 20 treballadors.
Celebrem el nostre 30 aniversari!

1992
1998
2000
2009
2012
2016
2017
2021
2022

1992  Xavier Traver, Joaquim Corominas i Pep Puig funden Ecoserveis a Barcelona

 

1998 Organitzem el I Fòrum de l’Energia Sostenible

 

2000 Arribem al nou segle amb una participació consolidada en projectes europeus

 

2009 Consolidem l’eficiència energètica i les energies renovables com dues de les nostres àrees de treball

 

2012 Som pioners en l’impuls del debat públic sobre pobresa energètica

 

2016 Co-organitzem el I Congrés Català de Pobresa Energètica

 

2017 Celebrem els nostres primers 25 anys!

 

2021 Arribem a ser 20 treballadors

 

2022 Celebrem el nostre 30 aniversari!

Organització i Equip

Les persones que formen part de l’entitat hi mantenen una relació laboral o formen part dels òrgans de govern de la mateixa.

XARXES I GRUPS DELS QUALS FORMEM PART

Transparència

Des d’Ecoserveis volem difondre la informació pública d’una manera veraç i objectiva, garantir que aquesta es difongui d’una manera constant i actualitzada, organitzar la informació pública garantint un accés fàcil i comprensible, així com una consulta àgil i ràpida, per temes, perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar, facilitar la consulta de la informació i respectar el principi de publicitat universal (accessible a tothom).

Declaració de Compromís Ambiental

L’objectiu de la declaració és contribuir a protegir l’entorn natural i el benestar de la població a través de reduir els impactes ambientals generats per les operacions i activitats portades a terme per l’Associació Ecoserveis. La declaració identifica els principals àmbits de transformació ambiental en l’activitat d’Ecoserveis i presenta mesures per a cada un d’aquests àmbits destinades a desenvolupar les activitats d’una manera més responsable i sostenible. Ecoserveis es compromet a aplicar aquestes mesures en les activitats que tenen lloc en la seva oficina i en les activitats que tenen lloc fora de l’oficina, integrant-les en el disseny i implementació de projectes i esdeveniments, i prenent-les com a criteris a considerar a l’hora de presentar-se com a candidat i d’acceptar participar en projectes.