Declaració de Compromís Ambiental d'Ecoserveis

La missió d’Ecoserveis és dissenyar i implementar accions innovadores per promoure un model energètic més just i sostenible ambiental, social i econòmicament, basat en la idea d’equilibri entre els recursos del planeta i la seva capacitat de regeneració. A través de la contribució a la sostenibilitat ambiental del model energètic, Ecoserveis assumeix i promou una sèrie de valors i mesures destinades a la protecció del medi ambient. En conseqüència, la redacció de la present declaració ambiental i l’adopció de les mesures que hi són descrites responen al compromís ambiental que forma part essencial de la missió i els valors de l’Associació Ecoserveis.

L’objectiu de la present declaració és contribuir a protegir l’entorn natural i el benestar de la població a través de reduir els impactes ambientals generats per les operacions i activitats portades a terme per l’Associació Ecoserveis. La present declaració identifica els principals àmbits de transformació ambiental en l’activitat d’Ecoserveis i presenta mesures per a cada un d’aquests àmbits destinades a desenvolupar les activitats d’una manera més responsable i sostenible. Ecoserveis es compromet a aplicar aquestes mesures en les activitats que tenen lloc en la seva oficina i en les activitats que tenen lloc fora de l’oficina, integrant-les en el disseny i implementació de projectes i esdeveniments, i prenent-les com a criteris a considerar a l’hora de presentar-se com a candidat i d’acceptar participar en projectes.

Ecoserveis està adherit al Compromís Barcelona Plàstic Zero. Ecoserveis es compromet a reduir l’ús de plàstics d’un sol ús en les seves activitats dins i fora de l’oficina. La iniciativa Compromís Barcelona Plàstic Zero pretén visualitzar les iniciatives de reducció del plàstic d’un sol ús existents a la ciutat, així com encoratjar a altres organitzacions de la ciutat a sumar-s’hi per fer front a la cultura d’usar i llençar. #plasticzero