Autoconsum

AUTOCONSUM

La nostra experiència

Hem participat en l’elaboració de plans i programes locals, estatals i europeus de promoció de l’autoproducció energètica. Hem impulsat a través de campanyes l’autoconsum individual i col·lectiu.

Acompanyem les persones usuàries d’energia a posar en marxa instal·lacions d’autoconsum que els permetin estalviar diners i allunyar-se de la tendència alcista dels preus de l’electricitat. Ho fem a través de cursos i tallers i també col·laborant amb administracions públiques i empreses privades per a assessorar-les sobre les condicions tècniques i legals relacionades amb les diferents modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.
D’aquesta manera pretenem fomentar l’apoderament energètic de la ciutadania, amb una participació més activa de les persones usuàries en el mercat energètic. També promovem la transició energètica i un ús més sostenible dels recursos.

Tags: