Compose

Nom del projecte: Compose
Abril 2017 - Setembre 2017
Pressupost total: Contracte de l'Ajuntament de Granollers: 20.933 €
Beneficiaris:
  • AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Xarxes socials :

Descripció

L’Ajuntament de Granollers participa en el projecte europeu COMPOSE del programa Interreg-MED, des d’on es treballa l’objectiu de dinamitzar el teixit productiu i residencial de l’àmbit rural a través de la promoció de l’estalvi energètic i la implantació d’energies renovables.

Participació d'Ecoserveis

Des d’Ecoserveis hem presentat a l’Ajuntament de Granollers:

– L’anàlisi de l’àrea de Palou des del punt de vista de desenvolupament potencial d’implantació de sistemes d’energies renovables i millors opcions a valorar.
– L’estudi dels diferents models de negoci associats a l’explotació de les energies renovables en àrees rurals, i concretament, la zona de Palou.
– Una proposta d’implementació de projectes pilot d’energies renovables en equipaments públics de la zona que serveixin d’instal·lacions demostratives de les solucions proposades.

Objectius

– Estudiar les diferents iniciatives i aproximacions per explotar el potencial de les energies renovables i desenvolupar els models de negoci en la zona.

Projectes relacionats

Més info:

Resultats aconseguits

Estudi per desenvolupar models de negoci associats a energies renovables.

Abast del projecte

Granollers