Impuls de Comunitats Energètiques

Nom del projecte: Impuls de Comunitats Energètiques
Octubre 2019 - Setembre 2020
Pressupost total: 5000 € - Concurs Germinador Social
Beneficiaris:
  • Comunitats veïnals de Sabadell
Xarxes socials :

Descripció

El projecte “Impuls de comunitats energètiques” pretén proporcionar eines per facilitar la proliferació de les instal·lacions d’autoconsum col·lectiu des de l’experiència d’un municipi específic, amb l’objectiu de recollir aprenentatges, suggeriments i metodologies replicables a la resta de municipis de tot l’Estat espanyol.

El municipi de Sabadell ha estat seleccionat per al projecte donada la seva disponibilitat per participar activament des dels departaments d’Habitatge, Medi Ambient i Serveis Socials, a més de proposar una comunitat veïnal per a la realització d’activitats de participació i fer-ne el seguiment. Aquest municipi ja va participar activament en el projecte “Comunitats veïnals per l’eficiència energètica” i es considera un bon aliat per a la realització d’el projecte proposat. En el moment de la redacció de la següent proposta de projecte, s’està treballant amb el departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sabadell, per a una possible inclusió en el projecte d’una comunitat de veïns on es realitzarà una instal·lació d’autoconsum col·lectiu, com a projecte pilot subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Amb periodicitat mensual, des de octubre del 2019 fins a octubre del 2020, s’ha realitzat una sèrie de reunions amb la comunitat de veïns seleccionada, les associacions de veïns i veïnes de l’Ajuntament, entitats socials i els departaments d’Habitatge, Medi Ambient i Serveis Socials, amb assessorament tècnic, jurídic i administratiu de l’equip tècnic de Som Energia, així com la seva participació en alguna de les reunions. Les reunions van tenir inicialment caràcter informatiu i formatiu, per explicar l’actual legislació i regulació de l’autoconsum col·lectiu, a més de tractar de trencar alguns falsos mites sobre la fotovoltaica. La part central de les reunions es va dedicar a la participació activa dels participants: es van recopilar debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats, segons els punts de vista dels diferents actors involucrats. L’objectiu va ser co-crear noves propostes, metodologies i mecanismes d’ajuda per poder dur a terme projectes d’autoconsum col·lectiu.

Participació d'Ecoserveis

Planificar i programar les reunions amb el veïnat i l’Ajuntament, extreure la informació per a elaborar el contingut a incloure dins dels materials comunicatius sobre les comunitats energètiques, a més de dissenyar-los i produir-los.

Objectius

  • Treballar la relació entre comunitats de veïns i ajuntament, per passar d’un model de relacions individuals i majoritàriament desinformades a un model col·lectiu, on els actors surtin empoderats.
  • Establir passos metodològics perquè tots els actors del projecte es transformin en agents de canvi per a la transició energètica, i que se sentin capaços de fomentar l’autoconsum col·lectiu.

Projectes relacionats

Imatges del projecte

Col·laboradors-socis

Abast del projecte