Comunitats veïnals contra la pobresa energètica

Nom del projecte: Comunitats veïnals contra la pobresa energètica
Gener 2017 - 31 Desembre 2018
Pressupost total: GENERALITAT DE CATALUNYA: 59.080,00 €
Beneficiaris:
  • COMUNITATS DE VEÏNS EN SITUACIÓ DE POBRESA ENERGÈTICA
Xarxes socials :

Descripció

El projecte “Comunitats de veïns contra la pobresa energètica” busca posar en pràctica i consolidar un model sostenible, innovador i no assistencialista davant l’ingent repte de la gestió comunitària i municipal dels habitatges públics i especialment aquells ocupats per col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social. Per assolir aquest objectiu, incidim tant en les parts comunes de l’edifici com a nivell individual a través d’intervencions i punts d’assessorament energètic.

Centrem la intervenció en el convenciment que les persones beneficiàries s’han de conscienciar i, conseqüentment, involucrar-se en la millora de l’eficiència energètica de les seves llars, d’una banda, i realitzar un consum responsable dels subministraments per tal de reduir el cost de les seves factures, de l’altra.

Objectius

  • Apropar-se a persones no organitzades a través de Comunitats Autofinançades perquè es plantegin grups d’estalvi popular i estratègies de finançament innovadores.
  • Reduir la despesa de l’escala i millorar l’eficiència de l’edifici en comunitats de veïns amb problemes de pobresa energètica, especialment aquells ocupats per col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social.

Participació d'Ecoserveis

Des d’Ecoserveis oferim assessorament personalitzat tarifari i contractual, a més de suport per la tramitació dels canvis de contractació. Detectem les necessitats de cada comunitat i proposem accions concretes de reforma i de millora de l’eficiència però també donem recomanacions respecte a la millora dels hàbits de consum. D’altra banda, instal·lem a les llars materials d’eficiència energètica de baix cost, seguint la metodologia d’aprenentatge-servei. Per últim, realitzem sessions de treball, junt amb ACAF, per plantejar la possibilitat de construir una CAF amb tots o part dels veïns de cada comunitat.

Projectes relacionats

Resultats aconseguits

En municipis de Catalunya 18Comunitats
Usuaris assessorats

Imatges del projecte

Col·laboradors-socis

Project manager

Abast del projecte