Energia solar per a tothom

Nom del projecte: Energia solar per a tothom
23/11/2020 - 23/12/2021
Pressupost total: 74.800,00€ // 56.000,00€ cofinançats Convocatòria de Fundació Bancària “la Caixa” Acció social en l’àmbit rural 2020.
Beneficiaris:
 • Famílies en situació de vulnerabilitat a la comarca d'Osona
Xarxes socials :
Descobreix el projecte:

Descripció

Energia solar per a tothom: participació, territori i acció social per la comunitat” és un projecte que aborda la pal·liació de la pobresa energètica a través de la participació directa de les famílies en la transició energètica local i justa. A partir del model Solar for All de l’estat de Nova York, s’ha adaptat la metodologia basada en una facturació social, que redueix la despesa energètica de les famílies a partir de l’energia generada en instal·lacions fotovoltaiques públiques, de la que les famílies participen i es beneficien.

La participació en el projecte és totalment gratuïta per a les persones beneficiàries, que no només reben una compensació econòmica destinada a cobrir part de les seves necessitats bàsiques, sinó que també entren a formar part d’un programa d’activitats per una nova cultura energètica, d’apoderament i cohesió social al territori.

En aquesta primera implementació del projecte a Europa, cofinançada per la Fundació La Caixa, el Consell Comarcal d’Osona i Ecoserveis s’han unit per desplegar el projecte a Osona, aprofitant les diverses instal·lacions fotovoltaiques públiques dels municipis de la comarca, i revertint-ne els resultats no només en les famílies beneficiàries, sinó en tot el teixit associatiu del territori.

Participació d'Ecoserveis

Coordinació del projecte.

Objectius

L’objectiu general del projecte és generar noves respostes per eradicar la pobresa energètica mitjançant la consideració de les famílies com a agents actius i no consumidors passius.

Els objectius específics del projecte són:

 • Desenvolupar una eina que permeti reduir la vulnerabilitat energètica de les famílies, vinculant-les a la participació d’instal·lacions renovables públiques.
 • Fomentar la corresponsabilitat i el compromís actiu del veïnatge, amb la col·laboració del teixit associatiu i les administracions pel que fa a l’energia i la seva gestió en els diferents àmbits de la vida diària.
 • Generar activitats de foment de la cohesió social a partir del vector energia renovable, i en concret a partir de les instal·lacions públiques fotovoltaiques.
 • Incidir en les polítiques públiques per promoure l’eradicació de la pobresa energètica des de la vessant comunitària integrant la participació en renovables per assegurar una transició energètica socialment justa.

Resultats

 • Al projecte hi ha participat 30 famílies de 6 municipis diferents de la comarca d’Osona
 • S’ha repartit uns ingressos a les famílies per un valor aproximat de 3000 € provinents de la venta d’energia solar fotovoltaica
 • S’ha desenvolupat una eina de repartiment, disponible per tots aquells municipis interessats al projecte (la podeu descarregar de forma gratuïta en aquesta web)
 • S’han desenvolupat 10 activitats per a l’apoderament i la sensibilització energètica durant el 2021
 • Més de 50 administracions i entitats interessades en el projecte van assistir a la jornada online que vam organitzar: Comunitats Energètiques, projectes transformadors
 • El projecte ha permès abordar la pobresa energètica fent treballar diversos departaments de manera transversal, i fent partícips a les famílies en situació de vulnerabilitat en la transició energètica

Projectes relacionats

Organisme cofinançador

Col·laboradors-socis