EYES

Nom del projecte: EYES
31 Gener 2019 - 30 Gener 2021
Pressupost total: ERASMUS+: 496.828 €
Beneficiaris:
  • JOVES INTERESSATS A DONAR LA SEVA OPINIÓ SOBRE LA PLANIFICACIÓ ENERGÈTICA I CLIMÀTICA, ESPECIALMENT PROVINENTS DE COMUNITATS VULNERABLES
Xarxes socials :

Descripció

El canvi climàtic és un repte global que afectarà especialment les generacions més joves. No obstant això, aquestes no solen tenir veu en la planificació energètica i climàtica. Les comunitats vulnerables encara tenen més dificultats perquè es representi la seva opinió, malgrat que són qui tenen més probabilitats de sofrir les conseqüències més greus del canvi climàtic. Per aquesta raó, els joves pertanyents a comunitats vulnerables representen un sector de la societat especialment poc empoderat en aquest tema i, al mateix temps, un al qual és molt difícil arribar.

Amb EYES pretenem implementar i avaluar un innovador mètode basat en la participació dels joves en la planificació energètica i climàtica a l’àmbit local. Els acompanyem, especialment aquells provinents de col·lectius vulnerables, per tal d’estructurar el seu discurs i l’acció col·lectiva i potenciar competències clau com el lideratge, la comunicació i la cultura política.

EYES crea Grups Locals de Joves, espais per dialogar sobre energia i canvi climàtic per a joves de diversa procedència. Es posa un èmfasi especial en la composició dels seus membres, assegurant que representen diferents contexts socials, amb l’objectiu de fomentar el treball i la comprensió mútua.

Aquests Grups Locals de Joves desenvolupen una investigació, una enquesta a altres joves i entrevistes per a identificar les principals inquietuds i barreres entorn de l’energia i el clima, des de la perspectiva dels joves. D’aquesta manera es pretén millorar les seves habilitats per analitzar problemàtiques socials i proposar solucions per a les barreres identificades.

El procés està tutoritzat per un Consell Assessor multidisciplinari, format per representants dels agents rellevants, que adopten el rol de diferents perfils relacionats amb el canvi climàtic. El treball col·lectiu amb altres joves i amb el Consell Assessor serveix per a incrementar les capacitats dels participants per a dialogar i les seves competències cíviques i socials.

Com a resultat final dels Grups de Joves, el Consell Assessor proposa a l’Ajuntament del seu municipi recomanacions per a la redacció de polítiques sobre planificació energètica i climàtica i sobre com involucrar els joves en aquests temes. També s’analitza la viabilitat i s’avaluen diverses estratègies per a fomentar la participació dels joves en la definició de polítiques locals d’energia i clima de forma permanent.

Participació d'Ecoserveis

L’equip d’Ecoserveis coordinem el projecte i donem suport en el disseny i implementació de la prova pilot a Granollers.

Projectes relacionats

Objectius

  • Fomentar la cohesió social entre els joves.
  • Millorar les habilitats cíviques dels joves i les seves habilitats d’anàlisi dels assumptes socials.
  • Millorar els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) locals oferint als impulsors de polítiques la perspectiva dels joves.

Resultats aconseguits

Encara no hi ha resultats disponibles.

Imatges del projecte

Col·laboradors-socis

Project manager

Abast del projecte