UP-STAIRS

Nom del projecte: UP-STAIRS
1/09/2020 - 31/08/2023
Pressupost total: Pressupost destinat a Ecoserveis: 230.625€. Pressupost total del projecte: 2.018.307 € - Contracte H2020 Núm. 892037
Beneficiaris:
Xarxes socials :

Descripció

El sector residencial té un paper important a assolir per assolir l’objectiu vinculant de la UE d’estalviar un 32,5% d’eficiència energètica el 2030. Les recents directives de la Unió Europea han elaborat definicions per a dos tipus de comunitats energètiques, les “Comunitats energètiques renovables” i les “Comunitats energètiques ciutadanes”. Tot i que hi ha similituds entre les dues, hi ha diferències clau: la seva estructura i capacitat per participar com a actor de mercat. Hi ha poca informació disponible de manera accessible que expliqui aquestes diferències. La ciutadania sovint no se sent interpel·lada o no sap com pot participar en aquest tipus d’iniciatives.

El projecte UP-STAIRS aborda aquests aspectes amb l’objectiu d’accelerar el creixement de les comunitats energètiques proporcionant un marc comú. UP-STAIRS elimina les barreres a la participació ciutadana en la transició d’un mercat consumidor a un ‘mercat prosumidor’.

Concretament, UP-STAIRS dissenyarà i implementarà un servei de finestreta única a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que donarà suport als ciutadans per tal que s’organitzin en comunitats energètiques i s’involucrin en projectes col·lectius d’energia. Aquesta estructura de suport inclou assessorament legal, tècnic i financer, així com de models de negoci i suport a la presa de decisions per a l’avaluació del potencial energètic d’una comunitat.

UP-STAIRS també elaborarà recomanacions polítiques per a facilitar la implementació de comunitats energètiques a Europa i al nostre país.

El consorci UP-STAIRS està coordinat per l’International Energy Research Center – Tyndall National Institute (Irlanda), i 9 socis més de 7 països diferents.

Participació d'Ecoserveis

Ecoserveis és responsable de dissenyar el servei de finestreta única marc per als 5 pilots on s’implementarà (Espanya, Polònia, Bulgària, Àustria i Irlanda) i facilitar l’adaptació i replicació en diferents contextos a Europa. També s’encarregarà de donar suport i formació al pilot que s’implementarà a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Objectius

  • Promoure les comunitats energètiques, adreçant-se especialment a perfils de ciutadania que no estan encara auto-organitzats, per tal d’afavorir aquesta organització col·lectiva.
  • Desenvolupar un model de finestreta única per donar suport a iniciatives col·lectives d’energia que sigui replicable a tot Europa.
  • Elaborar recomanacions per a desenvolupar polítiques o programes per impulsar les comunitats energètiques.

Col·laboradors-socis

Abast del projecte