Mobilitat justa

Nom del projecte: Mobilitat justa
Juliol 2020 - Desembre 2020
Pressupost total: Cofinançat a través de Subvenciones Generales para Entidades - Ayuntamiento de Barcelona 3.500 €
Beneficiaris:
  • Ciutadania de Barcelona, en especial dones dels barris perifèrics i de muntanya de la ciutat
Xarxes socials :

Descripció

L’objecte d’aquest projecte és conèixer com afecten les desigualtats en la mobilitat dels col·lectius i territoris més vulnerables de la ciutat i promoure entre ells alternatives de mobilitat més sostenibles. En concret, el projecte busca d’una banda identificar les desigualtats en l’àmbit de la mobilitat i de l’altra promoure la participació d’aquests col·lectius en el foment de les alternatives més sostenibles i saludables de transport a la ciutat, alhora que pretén analitzar les necessitats específiques pel que fa a la mobilitat de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat energètica.

Amb aquest objectiu es realitzaran diverses activitats de sensibilització i promoció dels models de desplaçaments més sostenibles i saludables i al mateix moment es recolliran dades per realitzar una diagnosi de les formes de desplaçament d’aquests col·lectius i se’ls donarà veu per presentar propostes de millora.

Participació d'Ecoserveis

Coordinació del projecte.

Objectius

L’objecte d’aquest projecte és conèixer com afecten les desigualtats en la mobilitat i com la sostenibilitat pot reduir-les. En concret, el projecte busca promoure la participació d’aquests col·lectius en el foment de les alternatives més sostenibles i saludables de transport a la ciutat, alhora que pretén analitzar les necessitats específiques pel que fa a la mobilitat de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat energètica.

Més en concret els objectius específics del projecte son:

  • Millorar la participació dels col·lectius en situació de vulnerabilitat i assolir la seva participació vinculant.
  • Impulsar la cultura de la corresponsabilització ciutadana i generar espais de debat i de construcció col·lectiva
  • Entendre com afecta la pobresa energètica en la mobilitat de les persones que la pateixen
  • Promoure una mobilitat sostenible i evitar les desigualtats entre els diferents col·lectius socials

Projectes relacionats

Responsables

Abast del projecte