Oferta de feina: Coordinació Tècnica i de Gestió del Servei de Detecció i reducció de la pobresa energètica de l’Ajuntament de Barcelona – Càrrec de Direcció

Lloc:

Barcelona

Núm. de vacants:

1

Categoria:

Llicenciat en l’àmbit social preferentment

Descripció:

Les tasques del lloc vacant són:

 • Comunicació, seguiment i coordinació del desenvolupament del projecte en els territoris d’intervenció a la ciutat de Barcelona i amb les entitats adjudicatàries del servei.
 • Coordinació i interlocució amb l’equip referent de l’administració local.
 • Identificació d’actors i recursos que sumin al desenvolupament i enxarxat del servei, tant pel que fa a la ciutat de Barcelona com en l’àmbit internacional.
 • Elaboració i seguiment de l’aplicació dels procediments d’actuació així com dels circuits de treball vinculats.
 • Disseny, aplicació i seguiment dels objectius del servei (detecció de desviacions i aplicació de mesures correctives).
 • Seguiment del programa d’inserció sociolaboral en el servei.
 • Disseny de continguts formatius entorn el Dret a l’Energia i l’Eficiència Energètica.
 • Impartir formació relacionades amb el Dret a l’Energia i l’Eficiència Energètica.
 • Elaboració d’eines de seguiment i monitorització del servei (ús d’eines tecnològiques per al tractament de dades i elaboració de quadres de comandament).
 • Elaboració d’informes mensuals, semestrals i anuals del servei.
 • Aplicació i seguiment de solucions tecnològiques associades al dreta a l’energia i al servei.
 • Garantir el treball en equip i la cohesió dels professionals en la consecució dels objectius del projecte.
 • Identificació de proveïdors necessaris per al desenvolupament del projecte i seguiment dels processos d’adquisició de productes i serveis.
 • Atenció a mitjans de comunicació, supervisió de notes de premsa i elaboració i adaptació de documents de presentació i comunicació de projecte.
 • Assistència a espais de difusió de projecte com congressos i jornades específiques.

Estudis mínims

Llicenciatura preferentment en l’àmbit social

Experiència i requisits mínims:

 • Experiència en la direcció de projectes multiactors entre ells, l’administració pública.
 • Experiència en la direcció de projectes d’un mínim de 3 anys.
 • Experiència i coneixement en l’àmbit social i d’intervenció amb persones en situació de vulnerabilitat social d’un mínim de 5 anys.
 • Experiència en la gestió d’equips.
 • Experiència i formació reglada en l’àmbit de la inserció laboral d’un mínim de 3 anys
 • Experiència en la redacció de propostes tècniques, informes i anàlisi de dades.
 • Experiència en l’aplicació de solucions tecnològiques.
 • Coneixement de la problemàtica de la pobresa energètica.
 • Anglès equivalent a C1

Competències i capacitats:

 • Excel·lència laboral: perseverança, responsabilitat i perspectiva estratègica
 • Orientació a les persones ciutadanes.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Orientació estratègica i gestió de l’entorn (detecció d’oportunitats, amenaces, reptes, etc.)
 • Direcció de persones i lideratge.
 • Capacitat de presa de decisions.
 • Autonomia i pro activitat.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.
 • Comunicació assertiva i capacitat de comunicació en públic
 • Habilitats de relació inter-institucional.
 • Competències tecnològiques.

Tipus de contracte:

Indefinit (Conveni d’Acció Social)

Jornada:

Completa (38,5 h)

Horari laboral:

A convenir. Fonamentalment de dilluns a divendres i segons necessitats del servei.

Salari:

 Sou de perfil dirección segons conveni d’Acció Social

Postular-se:

Enviar CV i carta de motivació a jcasanova@abd-ong.org.
Oferta de feina a càrrec de UTE ABD-FABD-ECOSERVEIS.
Tags: