European Enterprises Climate Cup

Nom del projecte: European Enterprises Climate Cup
26 Febrer 2014 - 25 Febrer 2017
Pressupost total: INTELLIGENT ENERGY EUROPE: 1.882.752 €
Beneficiaris:
  • PETITES I MITJANES EMPRESES INTERESSADES A MILLORAR LA SEVA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Xarxes socials :

Descripció

La Lliga PIMES Amigues del Clima (PYMAC) és un projecte finançat per la Unió Europea que dóna suport a les petites i mitjanes empreses (PIME) que vulguin millorar la seva gestió en matèria d’eficiència energètica.

Durant la competició, que té una durada de 15 mesos, les empreses participants reben assessorament energètic gratuït i consells per posar en pràctica mesures d’estalvi energètic a les seves oficines i plans de canvi de comportament per motivar els seus empleats a dur a terme accions d’eficiència energètica.

La Lliga PIMES Amigues del Clima va començar l’1 de març de 2015 i va acabar el 31 de maig del 2016. Hi podien participar empreses de fins a 250 empleats de 10 països europeus: Alemanya, Àustria, Bulgària, Dinamarca, França, Irlanda, Itàlia, Letònia, Malta i Espanya.

Prticipació d'Ecoserveis

L’equip d’Ecoserveis hem coordinat la competició a Espanya i oferit assessorament energètic i suport a les PIMES involucrades.

Objectius

  • Promoure que organitzacions de menys de 250 treballadors facin millores d’eficiència energètica en els seus espais d’oficina.

Resultats aconseguits

175 organitzacions han impulsat accions d'eficiència energètica a les oficines.

Imatges del projecte

Videos del projecte

Col·laboradors-socis

Project manager

Abast del projecte