Punts d’Assessorament Energètic (PAE) a Barcelona

Nom del projecte: Punts d’Assessorament Energètic (PAE) a Barcelona
18 Gener 2017 - En curs.
Pressupost total: LICITACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA: 4.450.380 €
Beneficiaris:
 • TOTS ELS CIUTADANS DE BARCELONA QUE VULGUIN INFORMAR-SE SOBRE ELS SEUS DRETS ENERGÈTICS I MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA SEVA LLAR, AMB UN SERVEI AMPLIAT PER A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ENERGÈTICA
 • PERSONES AMB DIFICULTAT D'ACCÉS AL MERCAT LABORAL
Xarxes socials :

Descripció

Amb els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) pretenem detectar i reduir la pobresa energètica i millorar l’eficiència energètica a Barcelona. Qualsevol persona s’hi pot adreçar per a informar-se sobre els seus drets energètics i rebre consells per reduir els sobrepreus de les factures dels subministraments bàsics. Entre els objectius del projecte es troben la detecció de possibles situacions de pobresa energètica, la intervenció en les llars de famílies vulnerables i vetllar pel compliment de la llei 24/2015.

En total hi ha 12 Punts d’Assessorament Energètic, ubicats en la seva majoria en oficines d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment, comptem amb dues oficines als districtes de Nou Barris, Sants-Montuïc, Horta-Guinardó, i una oficina a Sant Andreu, Sant Martí, Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, i Les Corts. El districte de Sarrià-Sant Gervasi no disposa d’oficina pròpia.

Com funcionen?

En aquests espais fem una primera detecció de la situació dels usuaris i els donem la informació que requereixen (informació sobre tallers, el bo social, etc.). En el cas que necessitin un assessorament personalitzat per la seva situació de vulnerabilitat energètica els derivem a les back-office, unes oficines més privades on realitzem totes les gestions necessàries per tal de reduir el seu consum energètic i ajustar les factures dels seus subministraments. Comptem amb 5 oficines back-office arreu de tota Barcelona.

Si detectem que és necessària una major atenció, fem una intervenció a la llar, des d’on analitzem detingudament la seva situació, assessorem a l’usuari perquè millori els seus hàbits energètics i, si és necessari, instal·lem material de baix cost per millorar l’eficiència de la llar.

Estructura

Els Punts d’Assessorament Energètic compten amb un equip de 60 persones treballadores en total, 20 de les quals formen part d’un pla d’ocupació adreçat a persones en situació d’atur de llarga durada. Aquesta dinàmica de treball es va iniciar amb el projecte pilot d’Ecoserveis Energia la Justa i ha tingut continuïtat mitjançant el programa d’inserció laboral desenvolupada per la UTE ABD-FABD-Ecoserveis, i a través de la qual cada 8-10 mesos s’incorporen 20 persones que reben una formació de 2 mesos i treballen al llarg de 6 mesos en un dels PAE.

S’ha fet una distribució específica dels perfils professionals a cada PAE per a oferir una resposta adaptada a les demandes del servei a cadascun dels punts. Així es conformen equips d’11 persones integrats per una persona a càrrec de la coordinació, 6 professionals estables i 4 professionals del pla d’ocupació.

Els PAE durant la COVID-19

Com a resposta a les mesures de confinament o de limitació dels desplaçaments aplicades durant la crisi de la COVID-19 de 2020, el servei va adaptar el seu funcionament per tal de mantenir la continuïtat i garantir els serveis energètics de la ciutadania enmig de la pandèmia.

De forma gairebé immediata es van activar els canals de contacte remot a tots els territoris:

 • Telèfon: 93 000 80 54 (de dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00 hores)
 • Correu electrònic a les següents adreces:
  • Ciutat Vella: paecv@bcn.cat
  • Eixample: paeeix@bcn.cat
  • Sants-Montjuïc: paestm@bcn.cat
  • Les Corts: paelc@bcn.cat
  • Sarrià-Sant Gervasi: paessg@bcn.cat
  • Gràcia: paegr@bcn.cat
  • Horta-Guinardó: paehg@bcn.cat
  • Nou Barris: paenb@bcn.cat
  • Sant Andreu: paesa@bcn.cat
  • Sant Martí: paesm@bcn.cat

Objectius

 • Garantir els drets de la ciutadania i millorar l’eficiència energètica.
 • Fomentar l’ocupació i millorar l’ocupabilitat de persones amb dificultat d’accés al mercat laboral.
 • Promoure el treball comunitari per combatre la pobresa energètica.

Participació d'Ecoserveis

L’Associació ABD, la Fundació ABD i Ecoserveis hem creat una Unió Temporal d’Empreses i som els responsables de la coordinació del projecte a tota la ciutat. A més, també ens encarreguem de la implementació i gestió del servei al districte de Nou Barris.

Segell Làbora 2020

Projectes relacionats

Resultats aconseguits

Des de 2017 i fins el 2020:
34.155 LLars ateses
88.429 Persones assessorades

Imatges del projecte

Col·laboradors-socis

Abast del projecte

Barcelona