ASSIST

Nom del projecte: ASSIST
Maig 2018 - Juny 2020
Pressupost total: H2020: 1.627.000 €
Beneficiaris:
  • PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ENERGÈTICA
Xarxes socials :

Descripció

ASSIST reuneix 11 organitzacions de 6 països europeus i una associació europea en la lluita contra la pobresa energètica. Aquest projecte, finançat pel programa H2020, busca fomentar la implicació activa dels usuaris en el mercat energètic, a més de generar un canvi positiu de conducta sobre l’ús de l’energia, amb la intenció d’influir sobre el disseny de polítiques en diferents nivells per a combatre els problemes derivats de la pobresa energètica.

Des d’Assist creem xarxes d’agents energètics, persones formades per a assessorar els usuaris d’energia en estratègies per millorar l’eficiència de les seves llars i reduir la despesa energètica. D’aquesta manera, aconseguim multiplicar el nombre de beneficiaris finals del projecte.

També produïm informes amb l’objectiu d’entendre amb més profunditat les problemàtiques de la pobresa energètica i els consumidors vulnerables en Europa i fomentar les solucions per fer-li front.

Participació d'Ecoserveis

En el vessant espanyol del projecte es forma a professionals del SAD (Servei d’Atenció Domiciliària) a Barcelona i el Maresme. En Ecoserveis som els encarregats de formar i coordinar els treballadors. Hem escollit als tècnics del SAD per a fer l’assessorament i l’acompanyament dels beneficiaris finals donat que ja tenen per endavant una relació molt propera amb els usuaris. D’aquesta manera, poden incidir més en la creació i enfortiment d’hàbits i estableixen un major vincle emocional.

A més, col·laborem en la redacció d’informes especialitzats sobre pobresa energètica i vulnerabilitat dels consumidors.

Projectes relacionats

Objectius

  • Generar coneixement sobre consumidors vulnerables i pobresa energètica, creant una definició clara i global per identificar el problema.
  • Definir un perfil professional per a la figura de l’agent energètic.
  • Dismiuir la pobresa energètica, especialment en famílies en situació de vulnerabilitat.
  • Fomentar la participació activa dels usuaris en el mercat energètic.

Resultats aconseguits

755 agents energètics formats
12.482 persones ateses a Espanya
Estalvis energètics de 4,5%

Imatges del projecte

Col·laboradors-socis

Consorci
Col·laboradors

Project manager

Abast del projecte