COOLTORISE

Nom del projecte: COOLTORISE
01/09/2021 - 31/08/2024
Pressupost total: Pressupost total: 1.515.242,50 €, dels quals 198,125€ destinats a Ecoserveis.
Beneficiaris:
  • Llars europees
  • Famílies vulnerables
Xarxes socials :
Descripció

La pobresa energètica s’associa tradicionalment amb la calefacció i l’hivern, però té la mateixa importància durant els mesos d’estiu. Fins a un 19% de les llars de la Unió Europea van declarar que, durant els mesos d’estiu, no podien mantenir una temperatura saludable. Es tracta doncs d’un problema important, tenint en compte les cada vegada més freqüents onades de calor que afecten cada cop més la ciutadania europea. En aquest context, el projecte finançat amb fons europeus H2020 COOLTORISE busca establir un marc de treball sobre la pobresa energètica d’estiu per tal de definir solucions comunes. Té per objectiu provar mesures per reduir l’impacte de les onades de calor a les llars amb baixa eficiència energètica i proporcionar eines i informació, tant a llars com a parts interessades, per garantir així que les famílies puguin permetre’s tenir unes condicions adequades a casa, també durant el mesos d’estiu.

Participació d'Ecoserveis

Cooltorise compta amb diversos pilots a Itàlia, Bulgària i Espanya. Ecoserveis coordina el WP1 i també participa en el projecte coordinant els pilots de Barcelona, Hospitalet i Santa Coloma de Gramenet.

Objectius

La pobresa energètica s’ha associat tradicionalment a la incapacitat de les llars per cobrir les seves necessitats de calefacció durant l’hivern. No obstant això, fins al 19% de les llars van declarar no estar còmodes ni poder mantenir una temperatura saludable a l’estiu. Nou dels deu anys més calorosos s’han produït des del 2005, i els últims cinc anys són els cinc més calorosos des que hi ha registres. El canvi climàtic està augmentant tant la gravetat com la freqüència de les onades de calor extremes i, a les zones urbanes denses, aquests episodis d’onades de calor es combinaran amb l’efecte de l’illa de calor urbana (UHI), un fet que empitjora les temperatures dels nuclis urbans. Per tant, les necessitats de refrigeració i el risc de sobreescalfament s’han d’incorporar a l’equació de pobresa energètica.

A continuació es presenten els principals objectius específics:

  1. Reduir l’exposició a la calor de les llars més vulnerables augmentant les condicions tèrmiques interiors, fet que, s’espera, redueixi el risc de patir malalties relacionades amb la calor.
  2. Augmentar la cultura energètica d’estiu i millorar així els dispositius instal·lats a les llars per evitar el canvi climàtic les futures emissions.
Projectes Relacionats
Resultats

Recomanacions polítiques: Com abordar la pobresa energètica d’estiu a les polítiques públiques?

Col·laboradors i socis
Imatges