Indústries pel Clima

Nom del projecte: Indústries pel Clima
01/12/2021 - 30/05/2022
Beneficiaris:
  • Empreses del sector industrial català
  • Ciutadania
Xarxes socials :

Descripció

El present projecte de col·laboració entre empreses s’orienta al desenvolupament d’un projecte estratègic per l’impuls de descarbonització de les indústries de Catalunya a partir de la bioenergia amb la participació del Tercer Sector de Catalunya, per la creació d’ocupació local i la millora de la competitivitat del teixit industrial i la sostenibilitat del territori.

Catalunya representa una de les regions europees amb major risc de patir grans incendis forestals, al ser una zona de clima mediterrani, amb una elevada superfície forestal i alhora amb gestió forestal que ha estat durant molts anys estancada. Els incendis han configurat i configuren el nostre mosaic de paisatge, com també ho fa tot el teixit socioeconòmic i l’activitat humana que s’hi desenvolupa. El canvi climàtic, però, està accelerant el desenvolupament de grans incendis forestals, que poden desembocar en canvis irreversibles en el nostre paisatge i en greus afectacions al teixit socioeconòmic que l’ocupa. Cal doncs, activar tots els mecanismes i eines del nostre abast, per poder incidir en la minimització d’aquests incendis de gran impacte en el nostre paisatge.

La valorització de la biomassa forestal és una de les vies més importants que disposem, precisament, per poder actuar en aquesta direcció, i la promoció del seu ús per a la producció de calor industrial, és sense cap mena de dubte, el principal mecanisme que tenim per poder reduir la càrrega de combustible de la major part dels boscos poc o gens gestionats que tenim al nostre país.

En un context de transició energètica del sector industrial, aquest requereix totes les fonts d’energia renovable per escapar de la dependència dels combustibles fòssils i per poder incrementar l’autonomia energètica, i alhora, per poder reduir la seva contribució a la generació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Dins del conjunt d’energies renovables, la biomassa, és la principal energia que disposem que ens pot, no només ajudar a reduir les emissions i aportar major competitivitat econòmica a la indústria, sinó que també permet al mateix temps contribuir a la gestió forestal sostenible i a la prevenció de grans incendis forestals, protegint el nostre paisatge i el teixit socioeconòmic que l’ocupa. La indústria, a l’hora de canviar la seva font energètica d’origen fòssil per biomassa, pot tenir un paper clau en la mitigació del canvi climàtic a Catalunya i en la preservació de la qualitat del nostre paisatge.

Catalunya, precisament, ja disposa de multitud d’empreses industrials, que han fet el pas de canvi de combustible fòssil per biomassa per ús tèrmic, si bé Catalunya, en ser una de les regions amb major teixit industrial del sud d’Europa, representa una oportunitat per moltes més empreses. Les empreses ja són conscients de l’impacte social i ambiental que tenen en el seu territori pel fet d’utilitzar la biomassa, si bé podrien anar més enllà i incorporar l’energia de la biomassa com un vector clau de sostenibilitat corporativa per explicar al mercat com estan esdevenint empreses líders en l’acció climàtica i, en particular, per a la prevenció de grans incendis forestals. El consumidor, precisament, és cada vegada més conscient de l’impacte en les seves decisions de compra i del poder que té com a promotor d’un model econòmic més sostenible, i això pot incentivar la substitució de combustible per biomassa a les indústries perquè passin a ser empreses sostenibles i que cuiden el paisatge que tenim.

Així doncs, a Catalunya, ja disposem de més de 25 instal·lacions industrials que s’abasteixen amb biomassa forestal, si bé el potencial d’instal·lacions industrials que puguin incorporar la biomassa és enorme, motiu pel qual aquest projecte esdevé un projecte estratègic a nivell sectorial per impulsar el consum de biomassa a Catalunya.

Participació d'Ecoserveis

Ecoserveis lidera la selecció de les indústries interessades, el desenvolupament de la campanya de promoció i màrqueting “Indústries pel Clima”, així com l’estudi de finançament participatiu i sostenible. Alhora, participarà en l’anàlisi de la situació actual i l’anàlisi dels resultats obtinguts en la campanya “Indústries pel Clima”.

Objectius

Aquest projecte té com objecte principal desenvolupar un projecte estratègic per l’impuls de la descarbonització del sector industrial a partir de la bioenergia amb la participació del Tercer Sector de Catalunya, per la creació d’ocupació local i la millora de la competitivitat del teixit industrial i la sostenibilitat del territori.

A continuació es presenten els principals objectius específics:

  1. Realitzar un anàlisi de la situació actual de l’ús de la biomassa forestal per ús tèrmic industrial i la seva contribució a la mitigació del canvi climàtic.
  2. Dissenyar un model de la cadena producció i subministrament pel desenvolupament dels projectes industrials, amb la participació de les empreses del tercer sector, per tal d’oferir biomassa d’origen “social”.
  3. Desenvolupar una campanya de comunicació i màrqueting “Indústries pel Clima” per impulsar projectes d’instal·lacions de biomassa al sector industrial, amb la participació del tercer sector.
  4. Desenvolupar estudis de viabilitat a les empreses industrials participants de la campanya, per ajudar a impulsar projectes d’instal·lacions de biomassa al sector industrial, amb la participació del tercer sector.

Projectes Relacionats

Vídeo promocional

Infografia del projecte

Col·laboradors i socis