Esports pel clima

Nom del projecte: Esports pel clima
01/01/2020 - 30/11/2022
Beneficiaris:
  • Centres esportius de Catalunya
  • Ciutadania
Xarxes socials :

Descripció

El present projecte es vol orientar al desenvolupament d’un projecte estratègic per l’impuls d’instal·lacions de biomassa en el sector esportiu com estratègia de mercat sectorial per tal de poder promoure projectes d’instal·lacions de biomassa amb una major demanda tèrmica i alhora, i segons el cas, que això permeti desenvolupar xarxes de calor que permetin abastir altres  equipaments o edificis contigus.

Cal tenir en compte, que Catalunya és una de les comunitats autònomes d’Espanya que presenta més xarxes de calor amb biomassa, en concret, més de 200 xarxes de calor que són tant d’origen públic com privat, sent més usual disposar de major potència instal·lada les que són en format col·laboratiu públic-privat. A més a més, bona part d’aquestes xarxes de calor acostumen a incorporar equipaments esportius per tal de fer viable el seu desenvolupament, al ser els equipaments que més demanda tèrmica de climatització requereixen.

Actualment a Catalunya, ja disposem de més de 50 instal·lacions esportives que s’abasteixen amb biomassa forestal, si bé el potencial d’equipaments esportius que puguin incorporar la biomassa és enorme, motiu pel qual aquest projecte esdevé un projecte estratègic a nivell sectorial per impulsar el consum de biomassa a Catalunya.

Fins a dia d’avui, l’impuls de projectes d’instal·lacions esportives per a que utilitzin biomassa s’ha realitzat de forma que el sector públic i el sector privat han actuat per separat sense sumar esforços per aconseguir el repte conjunt que és promoure l’ús de biomassa en aquests equipaments. Gràcies a l’interès que ha generat la iniciativa d’aquest projecte per ambdós sectors, i a la seva experiència, esdevé doncs una oportunitat única per accelerar la transició energètica i la descarbonització d’aquests equipaments, de la mà d’un recurs energètic autòcton com és biomassa dels nostres boscos. Alhora, gràcies a la valorització de la biomassa forestal, es realitza una acció directe de mitigació del canvi climàtic, a partir de la gestió forestal sostenible i la seva important contribució a la prevenció d’incendis forestals, el principal impacte del canvi climàtic que tenim a Catalunya en termes socio-econòmics i mediambientals.

Participació d'Ecoserveis

Ecoserveis lidera la selecció dels centres esportius interessats, el desenvolupament de la campanya de promoció i màrqueting “ Esports pel Clima”, així com l’estudi de finançament participatiu i sostenible. Alhora, participarà en l’anàlisi de la situació actual i l’anàlisi dels resultats obtinguts en la campanya “Esports pel Clima”.

Objectius

Aquest projecte té com a objecte principal la descarbonització dels centres esportius a partir de l’impuls d’instal·lacions de biomassa com a alternativa a les calderes de combustible fòssil, promovent l’acció climàtica i contribuint a la prevenció dels incendis forestals. Es pretén incentivar el canvi a la biomassa en els centres esportius a través d’oferir un estudi de viabilitat tècnic i econòmic gratuït, i una sèrie de jornades i visites formatives destinades a donar a conèixer els beneficis, el funcionament i els requeriments d’unes instal·lacions de biomassa.

A continuació es presenten els principals objectius específics:

  1. Realitzar un anàlisi de la situació actual sobre l’ús de la biomassa per a la climatització dels centres esportius i la seva contribució a la mitigació del canvi climàtic.
  2. Desenvolupar una campanya de comunicació i màrqueting per impulsar projectes d’instal·lacions de biomassa en els centre esportius, “ Esport pel Clima”.
  3. Desenvolupar estudis de viabilitat d’instal·lació de biomassa als centres esportius participants en la campanya, i pel desenvolupament de xarxes de calor.
  4. Desenvolupar un estudi demostratiu de finançament participatiu i sostenible de les instal·lacions.

Projectes Relacionats

Vídeo promocional

Infografia del projecte

Col·laboradors i socis