Energy Poverty Advisory Hub (EPAH)

Nom del projecte: Energy Poverty Advisory Hub (EPAH)
2021 - 2024
Pressupost total: Pressupost destinat a Ecoserveis: € 298.125
Beneficiaris:
 • Municipis de la UE
Xarxes socials :
Descripció

L’Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) és la iniciativa principal de la UE encaminada a erradicar la pobresa energètica i accelerar la transició energètica justa dels governs locals europeus. A partir dels aprenentatges adquirits a través de l’Observatori de la Pobresa Energètica de la UE, EPAH està orientada a l’acció mitjançant la creació d’un espai de col·laboració, assessorament i intercanvi de coneixement.

La missió d’EPAH és ser la plataforma central d’experiència i de coneixement en pobresa energètica a disposició de les autoritats locals i els agents interessats a adoptar mesures efectives.

EPAH disposa d’un servei d’assessorament per a municipis amb un planter multidisciplinari d’experts i expertes en pobresa energètica. A través de diverses convocatòries obertes competitives (2022-2024), els ajuntaments poden sol·licitar assessorament tècnic. Els ajuntaments seleccionats rebran una assistència tècnica d’alta qualitat d’entre 3 i 9 mesos de durada. Aquesta estarà orientada a avançar en la diagnosi de la pobresa energètica local, la planificació i/o la implementació de plans i mesures eficaces que previnguin o mitiguin la pobresa energètica del seu municipi.

L’EPAH pretén aconseguir la implicació d’un gran nombre de municipis europeus i d’actors locals i funciona com a centre de serveis d’atenció personalitzada.

Participació d'Ecoserveis
 • Co-disseny del desenvolupament del projecte.
 • Supervisió de la qualitat del servei.
 • Suport a les assistències tècniques.
 • Identificació de bones pràctiques.
 • Selecció d’experts i expertes.
 • Seguiment, avaluació i proposta de millores per a les convocatòries.
 • Elaboració de guies i materials divulgatius per als ajuntaments.
 • Formació.
Objectius
 • Erradicació de la pobresa energètica.
 • Foment de la transició justa.

Objectius específics:

 • Millora del coneixement de les causes, conseqüències, mesurament i identificació de la pobresa energètica.
 • Transparència i transferència de coneixement.
 • Suport a municipis en la diagnosi, planificació i implementació de mesures eficaces.
 • Millora de l’accés als recursos de finançament i ajuts a escala nacional i europeu.
 • Foment de l’acció i implicació d’agents locals.
Projectes Relacionats
Consorci
Antenes