European Energy Management Specialists for SMEs (EEMS4SME)

Nom del projecte: European Energy Management Specialists for SMEs (EEMS4SME)
2019 - 2022
Pressupost total: 53802€ per Ecoserveis i 301446€ total
Beneficiaris:
  • Petites i mitjanes empreses
Xarxes socials :
Descripció

La gestió de l’energia s’ha convertit en un aspecte clau per a la competitivitat empresarial a tot arreu d’Europa, però la manca de professionals capacitats dificulta la seva execució. Davant d’aquesta realitat, el projecte Especialistes Europeus en Gestió Energètica per a Pimes (EEMS4SME, per les sigles en anglès de European Energy Management Specialists) ha dissenyat i vol posar a prova un programa de formació especialitzada que sigui clar, transparent, transnacional, transfronterer i accessible en línia i que permeti a les petites i mitjanes empreses cobrir les seves necessitats de personal qualificat en gestió energètica. L’objectiu és desenvolupar una formació innovadora i oberta accessible a organitzacions de tot Europa. Pensada com a entorn digital d’aprenentatge, es planteja com a una estratègia per a generar valor afegit a les empreses i impulsar la creació d’ocupació en l’àmbit europeu.

Participació d'Ecoserveis

Ecoserveis s’encarrega de desenvolupar, juntament amb la resta de socis del projecte, els continguts de la plataforma de formació. Així mateix, també és l’entitat encarregada de fer la difusió del projecte a tot l’Estat Espanyol.

Objectius

L’objectiu principal d’EEMS4SME és desenvolupar i implementar una plataforma de gestió de l’aprenentatge en línia, accessible inicialment per les PIMEs dels països participants i, un cop finalitzat el projecte, de tot Europa.

Projectes Relacionats
Socis i col·laboradors

Abast geogràfic