Eurosolar per a tots: comunitats energètiques per a una transició energètica justa a Europa (Sun4All)

sunforall
Nom del projecte: Eurosolar per a tots: comunitats energètiques per a una transició energètica justa a Europa (Sun4All)
01/10/2021 - 30/09/2024
Pressupost total: Cost total: 1.665.764,87€. Aportació UE 1.660.264,87€. Per Ecoserveis 341.122,96 €. Programa H2020 - Acció de coordinació i suport (CSA).
Beneficiaris:
  • El projecte s'adreça a famílies vulnerables de les diferents regions pilot: Barcelona (ES), Communauté de Communes Coeur de Savoie (FR), Roma (IT) i Almada (PT)
Xarxes socials :

Descripció

Garantir que les llars vulnerables tinguin accés a energies renovables és equitatiu, ajuda a cobrir les necessitats energètiques i pot donar suport a múltiples objectius polítics, com ara l’energia assequible, la creació d’ocupació i la millora de la salut pública. Tot i que la necessitat és gran, és possible que moltes llars no es puguin permetre les instal·lacions d’energia renovable o es puguin veure inhibides per participar en la transició energètica per altres motius com la manca d’accés a la informació, les dificultats per accedir al finançament o els patrons de propietat.

El projecte Sun4All pretén establir un pla de suport financer per a l’accés a les energies renovables per a les llars pobres en energia. El programa ofereix als consumidors vulnerables l’oportunitat de subscriure’s al solar comunitari. L’esquema general es basa en la iniciativa existent de Nova York anomenada “Solar for All” i s’adaptarà i implementarà a 4 ciutats i regions d’Europa: Barcelona (ES), Communauté de Communes Coeur de Savoie (FR), Roma (IT) i Almada (PT).

Mira el vídeo descriptiu del projecte Sun4All!

Participació d'Ecoserveis

Coordinador del projecte

Objectius

Els objectius principals, a més d’establir un esquema financer adequat, són oferir accions solars als consumidors vulnerables en lloc d’un subsidi social tradicional (p. ex. pagar les factures pendents de serveis públics). Els beneficiaris del programa seran copropietaris d’una planta fotovoltaica local i els ingressos generats per la generació i venda d’energia es destinaran a reduir les factures energètiques. A més, Sun4All presenta altres múltiples avantatges conjunts:

  • Els beneficiaris estalvien diners mitjançant una subscripció solar comunitària gratuïta.
  • L’accés està assegurat tant si els participants són llogaters com propietaris, assegurant la seva participació en la transició energètica i sense deixar ningú enrere.
  • Eurosolar for All facilita el canvi de comportament i ofereix assessorament personalitzat als beneficiaris.
  • El programa optimitza les subvencions socials transformant-les en una inversió rendible per als beneficiaris. Després de provar i avaluar el model en aquestes 4 ciutats i regions, es preveu la replicació i l’ampliació del programa en almenys 10 ciutats de la UE i es preveu que es converteixi en un programa establert a Europa.

Projectes Relacionats

Col·laboradors i socis