L’impacte del coronavirus en l’emergència climàtica

Recentment es comencen a entreveure els efectes colaterals del Covid-19 més enllà de la salut, a través de mesures inèdites com la paralització del sistema educatiu, la cancel·lació d’esdeveniments culturals i esportius, del tràfic aeri, etc. Per la seva ràpida expansió, la pandèmia està aclaparant el protagonisme als mitjans de comunicació i altres temes que fins ara ocupaven gran part de l’agenda informativa estan quedant de banda. L’emergència climàtica, al voltant de la qual es centraven titulars dels principals mitjans del món, n’és un exemple.

El Coronavirus pot tenir impacte sobre el canvi climàtic?

Esbrinem-ho.

De l’experiència de Xina i les mesures aplicades per a combatre el coronavirus hem conegut que la qualitat de l’aire ha millorat significativament a la zona de Wuhan i en tota la regió de Pequín, segons l’Earth Observatory (NASA). La situació podria ser semblant a Europa donats els canvis d’hàbits que implica la quarantena generalitzada i la disminució o supressió de moltes de les nostres activitats diàries.

D’una banda, cal tenir en compte que molts equips de treball a moltes empreses de diversos àmbits han començat a realitzar teletreball, la qual cosa trasllada la demanda energètica de les oficines a casa. La limitació de la mobilitat redueix l’ocupació dels espais habituals de treball i els desplaçaments laborals. Això, juntament amb la paralització d’algunes indústries i del tancament de les escoles, es veurà reflectit en un descens de la demanda energètica i, per tant, de les emissions de CO2, ja que tant el sistema energètic com els transports són altament contaminants en l’actualitat.

Contràriament, l’àmbit sanitari experimenta un increment significatiu de la demanda de serveis energètics.

Senyals clars i ràpids

El gràfic següent correspon a la demanda d’electricitat de la Península Ibèrica durant l’última setmana, superposada amb la demanda d’electricitat durant el mateix període de març de 2019. Els pics corresponen a les hores de dinar i sopar, mentre que les valls més profundes es corresponen amb la nit.

Gràfic 1. Font: Elaboració pròpia (a partir de dades extretes de REE)

Si ens fixem en les línies de tendència que es dibuixen, veiem com la del 2020, que inicialment era més alta, es creua amb la de 2019 i actualment queda per sota. Això ens indica que la demanda actual comença a veure’s reduïda respecte a la de 2019, i la tendència és que segueixi baixant.

Durant els propers dies podrem comprovar si l’aplicació de mesures més restrictives per frenar l’extensió de la malaltia tindrà també un impacte pel que fa al sistema energètic i, de retruc al medi ambient.