Reunió d’inici del projecte Erasmus+ EYES: Participació de joves en la planificació en matèria d’energia i canvi climàtic

Durant el 5 i 6 de març de 2019, Ecoserveis va liderar la reunió d’inici del projecte Erasmus + EYES: Participació de la joventut en la planificació en matèria d’energia sostenible. La reunió va ser organitzada per l’Ajuntament de Granollers i va ser la primera vegada que els socis es reuniren per planificar el que serà un projecte de dos anys de durada dirigit a joves interessats en canvi climàtic.

Els i les joves, i especialment els grups socialment vulnerables, són els que tenen més probabilitats de patir les conseqüències del canvi climàtic. El recent moviment “Fridays4Future” demostra que el canvi climàtic és una gran preocupació per a les generacions més joves i que aquestes estan disposades a defensar l’acció climàtica.

El projecte EYES implementarà un mètode innovador per fomentar i facilitar la participació dels joves en la planificació territorial en matèria d’energia i canvi climàtic a nivell local a 6 països: Dinamarca, França, Itàlia, Bulgària, Polònia i Espanya. Cada país associat establirà una xarxa amb grups d’interès locals per arribar a grups juvenils vulnerables i posarà en funcionament un Consell Assessor que treballarà per:

  • Identificar joves d’entre 17 i 29 anys amb interès en l’energia, el canvi climàtic i la seva planificació.
  • Crear un equip d’intervenció juvenil (Young Intervention Team) a cada país que sigui divers i tingui idees relacionades a l’objectiu de fomentar el diàleg entre joves i institucions públiques.
  • Mobilitzar i formar membres dels grups de YIT perquè puguin contribuir a la millora dels plans locals i buscar formes involucrar als joves en la lluita contra el canvi climàtic.

Ecoserveis liderarà el projecte i treballarà estretament amb l’Ajuntament de Granollers per implementar el projecte a Espanya (Granollers com a ciutat pilot a l’estat espanyol que implementa la metodologia innovadora). Altres socis són: la Xarxa de la CE i l’escola danesa EUC Syd (Sønderborg, pilot danès); Agència Local d’Energia i Clima de la Metropolis de Lyon (ALEC) (Gran Lió, pilot francès), Agència Nacional d’Energia i Medi Ambient (ANEA) (Napoli, Pilot Italià); Unió d’Autoritats Locals Búlgares del Mar Negre (UBBSLA) (Varna, pilot búlgar) i Associació “Ciutats Energètiques” dels municipis polonesos (PNEC) (Cieszyn, pilot polonès).

El projecte EYES forma part de la convocatòria 10/2018 d’Inclusió Social i Valors Comuns: Contribució a l’Educació, Formació i Joventut del programa Erasmus +. La durada del projecte és de 24 mesos: de l’1 de gener de 2019 al 31 de gener de 2021 i té un pressupost total de 621.036 euros del que el 80% prové del finançament de la Unió Europea.