L’autoproducció fotovoltaica: cada cop més a l’abast

L’energia fotovoltaica ha sigut, des dels seus inicis en usos aeroespacials, una de les millors alternatives per a l’electrificació autònoma, sense connexió a xarxa. La implantació a gran escala de les instal·lacions d’energies renovables va estar incentivada en el seu moment i constituïa una opció gairebé limitada als grans inversors.

Actualment, però, els costos de les instal·lacions solars fotovoltaiques són tan baixos que, en determinades condicions de preus de l’energia, les inversions tenen una bona rendibilitat i una amortització raonable i es troben a l’abast dels usuaris domèstics.

Per això des de fa un temps comença a haver-hi molt d’interès en posar en marxa instal·lacions d’autoconsum que permetin als usuaris estalviar costos i allunyar-se de la tendència alcista dels preus de l’electricitat.

Si bé la Llei 24/2013 del sector elèctric ja definia l’autoconsum, encara no s’havia deixat clar el marc legal d’aquest tipus d’instal·lacions. Després de molts esborranys, des de fa un parell d’anys està vigent el REIAL DECRET 900/2015, de 9 d’octubre, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum (BOE 243 de 10 d’octubre de 2015) per les instal·lacions connectades a xarxa. A més, fa uns mesos es va aprovar el Reial Decret Llei 15/2018 de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.

Aprenent sobre l’autoconsum

Per conèixer a fons la normativa i les opcions que existeixen a dia d’avui a Espanya per produir la nostra pròpia energia elèctrica a partir de tecnologia fotovoltaica, hem dissenyat un curs molt pràctic i aplicat a casos reals conjuntament amb el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) i el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona (ENGINYERS GI).

Seran 30 hores de formació en línia a partir de l’11 de novembre i 2h d’una sessió presencial l’11 de desembre, dia en que finalitza el curs. En aquest període els alumnes coneixeran tant la normativa com la tecnologia disponible per a l’autoproducció fotovoltaica. S’inclourà informació detallada sobre els criteris per a dimensionar les instal·lacions d’autoconsum connectades a xarxa (estudi de l’edifici, ubicació, espai disponible, tipologia de consum, estimació de la producció anual, càlcul de peatges i viabilitat tècnica i econòmica, entre d’altres).

Consulteu aquí el programa sencer.