Congrés Català de Pobresa Energètica

Nom del projecte: Congrés Català de Pobresa Energètica
Novembre 2016 - En curs
Pressupost total: 39.801 € (1R CONGRÉS) 69.862 € (2N CONGRÉS)
Beneficiaris:
 • PROFESSIONALS DE L'ÀMBIT ENERGÈTIC
 • ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
 • EMPRESES PRIVADES
 • ENTITATS I COL·LECTIUS SOCIALS
 • GRUPS D'INVERSORS
 • ESTUDIANTS
 • USUARIS D'ENERGIA
Xarxes socials :

Descripció

El Congrés Català de Pobresa Energètica és una iniciativa conjunta impulsada per diverses Administracions, ens del món local i supramunicipal i entitats socials, ambientals i de la societat civil per crear un front comú que defensi i garanteixi els drets energètics de la ciutadania, sobretot la d’aquella que està en situació de vulnerabilitat energètica i/o exclusió social. Amb aquesta iniciativa també pretenem millorar la prevenció i la gestió de la vulnerabilitat energètica i avançar en la recerca de solucions efectives, a curt i mitjà termini, reforçant les estratègies d’acció conjuntes des de l’àmbit local.

El 1r Congrés Català de Pobresa Energètica es va celebrar els dies 3 i 4 de novembre de 2016 a Sabadell. L’acte va ser coorganitzat pels ajuntaments de Sabadell, Barcelona i Badalona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’associació Ecoserveis i la Taula d’entitats del Tercer Sector. Experts acadèmics, socials i del món local, així com representants d’empreses subministradores d’energia, van debatre durant dos dies sobre la lluita contra la vulnerabilitat energètica i van posar sobre la taula solucions viables i reflexions necessàries per abordar el problema des de la seva multicausalitat.

Per la seva banda, el 8 i 9 de novembre de 2018 les Cotxeres de Sants (Barcelona) van acollir el 2n Congrés Català de Pobresa Energètica, organitzat pels Ajuntaments de Barcelona, Badalona i Sabadell, la Diputació de Barcelona, l’AMB, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Taula del Tercer Sector Social, l’associació Ecoserveis i l’Aliança contra la Pobresa Energètica. Aquesta edició del Congrés es va centrar en les causes que agreugen la vulnerabilitat energètica i la situació actual dels drets energètics en l’àmbit local i europeu.

Com a novetat, durant el 2n Congrés es va incloure un Punt d’Assessorament Energètic, obert a la ciutadania, i informació específica en drets energètics.

Participació d'ecoserveis

Des d’Ecoserveis coorganitzem el Congrés Català de Pobresa Energètica en cadascuna de les seves edicions. A més, hem editat el recull de reflexions al voltant del 1r Congrés en la publicació “Pobresa energètica a Catalunya: reptes i dilemes”, amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”.

Objectius

 • Disposar d’un espai de trobada, reflexió, debat i diàleg entre els múltiples actors que incideixen en l’atenció a la pobresa energètica a Catalunya
 • Impulsar el coneixement i el debat expert sobre els aspectes més rellevants per avançar en la recerca de solucions efectives, a curt i mitjà termini
 • Promoure un nou marc de governança que permeti, gràcies a la col·laboració entre els diversos agents, una millor prevenció i gestió de la vulnerabilitat energètica i social
 • Sensibilitzar la ciutadania, els representants polítics i els mitjans de comunicació de la magnitud i la gravetat de la pobresa energètica i de la necessitat de combatre-la activament

El 1r Congrés Català de Pobresa Energètica va reunir:

Assistents 400Assistents
ponents d’àmbit nacional i internacional.

Imatges del projecte

Projectes relacionats

Col·laboradors-socis

Abast del projecte

Barcelona