Ciutadania activa: clau per a garantir la gestió digital de les dades energètiques

El passat dijous 13 de juny, l’Ajuntament de Sabadell i Ecoserveis vam organitzar a l’auditori de la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell la jornada d’Energia i Sistemes Digitals: el nou rol de la ciutadania.

La transició energètica i l’autoconsum comporten una important gestió de les nostres dades com a usuaris del sistema energètic. En aquesta jornada es va debatre sobre els punts febles i les necessitats de regular, protegir i gestionar de manera transparent però segura totes aquestes dades, que alhora tenim dret a accedir i consultar-les.

Però per arribar a aquesta realitat, en un país en que ja s’ha declarat l’emergència climàtica, cal consolidar l’apoderament de les persones usuàries d’energia i la seva implicació en la creació d’un nou model energètic descentralitzat i en el qual hi hagi també una transició del rol passiu (limitant-se a rebre energia de la xarxa) al rol d’usuari actiu i amb capacitat de generar energia a partir de fonts renovables.

Sabrina Lavado va parlar sobre el Clean Energy Package, que implica les tres “D” (Descarbonització, Digitalització i Descentralització) i la necessitat de crear comunitats energètiques que tinguin capacitat d’autogestionar-se, ara que la nova normativa més recent ha obert aquesta possibilitat.

Xavier Massa va presentar el projecte Km0 Energy, a través del qual es desenvolupen parcs solars fotovoltaics distribuïts pel territori català. Els impulsor de la iniciativa fan acompanyament a empreses i indústries en la seva transició energètica, i col·laboren en altres

projectes d’innovació energètica. La transició energètica, explica, no pot limitar-se a substituir una tecnologia contaminant per una verda, sinó que implica que els consumidors passin a ser el centre i puguin participar directament en els mercats energètics.

Gerard Hernández de l’associació Consumidores en Acción, FACUA, va parlar des de la veu crítica de les persones. En concret, va explicar com els nous comptadors digitals s’han implantat sense que les persones usuàries coneguin el seu funcionament ni les

possibilitats que n’ofereixen. També va comentar la necessitat de regular com es mostren les dades les distribuïdores per tal que els sistemes digitals no siguin una barrera sinó una eina que beneficiï els usuaris. Va destacar que el fet que la meitat del import de les factures no estigui vinculat amb el consum d’energia és un aspecte que frena el creixement de les instal·lacions renovables.

Virginia Mijes va parlar de com la tecnologia Blockchain pot aportar solucions en aquest nou model energètic descentralitzat i distribuït per garantir que les dades d’ús energètic es gestionen de manera eficaç i segura a partir de la encriptació, i

consegüentment permeti compartir l’energia entre diferents persones a partir de tokens, per exemple.

Jaume Saura va explicar el rol i les funcionalitats del Síndic de Greuges en l’àmbit dels consumidors d’energia, en matèria d’autoconsum, i en l’assessorament d’empreses.

Amb posterioritat a les ponències es van desenvolupar tallers curts sobre la informació que podem extreure dels comptadors digitals, l’accés a les corbes de càrrega de l’energia emprada i un altre sobre els agregadors energètics.

Altres vídeos de la jornada: