Canvis de nom de les comercialitzadores d’últim recurs d’electricitat i gas

Segons la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC), en vuit de cada deu llars espanyoles els titulars no són capaços de distingir entre el subministrament de mercat lliure i el de mercat regulat. En l’exercici de la seva funció supervisora, la CNMC constata que persisteix la confusió entre els usuaris d’energia en la diferenciació entre el subministrament de mercat lliure, el subministrament d’últim recurs i l’activitat de distribució de gas i electricitat.

Això, juntament amb el fet que aquests últims anys s’han produït molts canvis de contracte de mercat regulat cap a mercat lliure a causa de les confusions que comportaven els noms de les comercialitzadores, ha portat a la CNMC a desenvolupar una resolució per revertir la situació.

Aquesta obliga a les empreses a no crear confusió en la informació, presentació i imatge de marca que proporcionen a la seva clientela. En resposta, durant els darrers mesos les empreses han anat aplicant canvis d’imatge i de nom comercial.

Aleshores, m’han canviat d’empresa?

No. Simplement les empreses del mercat regulat han hagut de canviar de nom, cosa que ja feia temps que se’ls hi reclamava. Seguiràs rebent les factures com abans, però si el contracte el tens amb una comercialitzadora regulada, veuràs que han canviat el nom i el seu logotip.

A continuació fem un llistat amb les noves identitats de les comercialitzadores de referència vigents a dia d’avui:

Antiga EDP COR

Telèfon: 900 902 947

Web

Antiga TERAMELCOR SL

Telèfon: 800 007 943

Web

Antiga Endesa Energia XXI S.L.

Telèfon: 800 760 333

Web

Antiga CHC Cor, S.L.U.

Telèfon: 900 814 023

Web

Antiga Viesgo Cor S.L.

Telèfon: 900 101 005

Web

Antiga Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A.

Telèfon: 900 100 283

Web

Antiga Iberdrola Cur, S.A.U.

Telèfon: 900 200 708

Web

Antiga Eléctrica de Ceuta Cor S.A.

Telèfon: 900 106 004

Web

Des d’octubre de 2018, quan va sortir el Reial Decret 15/2018, està prohibida la contractació del subministrament elèctric en la modalitat “porta a porta”, per als clients domèstics. D’aquesta manera, un comercial només podria visitar-vos a casa vostra exclusivament quan així ho hagueu sol·licitat.

Com sé si estic al mercat lliure o al mercat regulat?

Per veure-ho, simplement cal que busquis una factura recent, ja sigui d’electricitat o de gas. Sempre hi ha indicat el nom de l’empresa comercialitzadora a la part superior esquerra del full, habitualment a sota del logotip. Si veus que el nom i el logotip que hi figura es correspon a una de les empreses de la taula anterior, aleshores tindràs contractada una tarifa de mercat regulat, i es facturarà l’electricitat mitjançant el Preu Voluntari pel Petit Consumidor (PVPC).

Si, en canvi, el nom de la comercialitzadora que hi figura no apareix a la taula, aleshores et trobaries davant d’un contracte de mercat lliure.

Recorda:

El Bo Social només l’ofereixen les comercialitzadores de mercat regulat. Si en vols saber més, et recomanem que visitis el nostre article sobre el Bo Social.

Foto principal: <a href=”https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/negocios”>Vector de Negocios creado por rawpixel.com – www.freepik.es</a>