Innovació en el finançament de projectes energètics

Una de les principals barreres que existeix per impulsar projectes d’energia –ja sigui instal·lacions d’energies renovables com d’eficiència o rehabilitació- és el finançament. Actualment no existeixen prou eines o mecanismes que facilitin costejar la inversió inicial dels promotors de projectes.

Amb l’objectiu de superar aquest tipus de barreres s’ha impulsat el projecte ENERINVEST (Plataforma Espanyola de Finançament de l’Energia Sostenible), una plataforma que connectarà projectes i inversors; buscarà que les entitats financeres –i d’altres perfils d’inversors- confiïn en la rendibilitat dels projectes energètics; i analitzarà els mecanismes de finançament que s’estan fent servir a altres països, per dissenyar-ne de nous que es puguin dur a terme a l’Estat espanyol.

Des de la plataforma ENERINVEST ja s’han començat a identificar bones pràctiques en l’àmbit del finançament de l’energia sostenible com, el projecte EFIDISTRICT, que persegueix la rehabilitació energètica d’un barri de Pamplona a través de la creació de cooperatives de calefacció que disposen de la seva pròpia sala de calderes per a la generació. El projectes ACCELERATE i FINERPOL també representen iniciatives interessants a l’hora de promoure la inversió en energia sostenible. Un altre projecte és el Viure de l’Aire del Cel, que promou la instal·lació d’un aerogenerador a través de la participació ciutadana. En l’àmbit dels mecanismes de finançament col·lectius trobem també la plataforma ECrowd!,  que permet fer préstecs col·lectius a projectes que tinguin impacte positiu a l’entorn.

ENERINVEST compta amb el suport de la Comissió Europea a través del Programa Horizon 2020, sota el repte específic de “Millorar l’accés i l’atractiu de les inversions en energia sostenible”.

ENERINVEST és un projecte coordinat per Deloitte, i que compta amb socis de perfils diferents per tal d’assegurar la cobertura de les necessitats de finançament des de diversos àmbits (públic/privat, regional/estatal). Els altres socis són la Diputació Provincial de Huelva, el Centro de Investigació de Recursos i Consums Energètics (CIRCE), la Diputació de Girona, la Agencia Extremenya d’Energía, l’Associació de Agències Espanyoles de Gestió de l’Energia (ENERAGEN), Ecoserveis, Navarra Suelo y Vivienda (NASUVINSA, S.A.) i l’Associació Espanyola d’Empreses de Serveis Energètics (ANESE).

Més informació:
Joana Mundó
joana@ecoserveis.net

Tags: