Baixa la teva potència contractada, el nostre consell per afrontar la nova pujada de l’electricitat

Durant els últims anys el preu de l’electricitat no ha parat de pujar. Si fa poc es publicaven nous preus del kW i kWh, ara pugen de nou ia més es modifica la ponderació de la facturació dels termes de potència i energia. A efectes pràctics, això significa que es desincentiva l’estalvi energètic i, alhora, paguem més en les factures d’electricitat: en la pròxima factura veurem com el terme de potència (terme fix) s’ha incrementat en un 60% més impostos, mentre que el terme energia disminuirà un 11% més impostos respecte a la factura anterior.

* Per veure com s’han vist afectats la resta dels peatges (2.0DHA, 3.0A, 2.1DHS, 3.1a) es pot accedir a l’Ordre IET / 1491/2013. Preu de l’energia extreta de la mitjana de 2018.

El nostre consell per estalviar és que comprovis quina potència contractada tens i la baixis al mínim possible segons les teves circumstàncies. Com? Aquí t’ho expliquem!

Què és la potència contractada?

És la potència màxima que es pot consumir de forma simultània. Per exemple, en una llar on s’hagin encesos 100 W d’il·luminació i alhora 2.000W de la rentadora i altres 1.000W d’altres electrodomèstics, s’està utilitzant una potència de 3.100 W (3,1 kW) pel que es podrien contractar3, 3kW

 
Com es contracta?

La potència a contractar és decisió del client, segons l’equipament que disposi en la seva llar, i segons el nombre de persones que visquin en ell. Aprofitem per esmentar que des d’octubre de 2018, quan va sortir el Reial Decret 15/2018, i no cal contractar les antigues potències normalitzades. Actualment podem contractar la potència que considerem necessari, variant entre intervals de 0,1 kW.

De totes maneres, a continuació mostrem una taula que reflecteix el cost associat a tenir una potència o una altra:

* Nota: els preus són els mateixos per a instal·lacions monofàsiques i trifàsiques, fins a 10 kW (tarifes amb peatge 2.0). Les instal·lacions trifàsiques també queden exemptes de acollir-se a les potències normalitzades.
Com es paga?

Les tarifes regulades inclouen un “terme de potència”, que s’expressa en € / kW / mes. Per exemple, amb una potència contractada de 6.6kW es pagarien gairebé 30 € al mes en concepte de potència contractada. Encara que no hagi consum perquè l’habitatge estigui buit, aquest concepte es paga igualment.

Com es controla?

Actualment, amb els nous comptadors digitals, ja no és necessari disposar de l’ICP (Interruptor de Control de Potència). En sobrepassar el límit de potència contractada, és el comptador l’encarregat de “fer saltar” la instal·lació.

Si alguna vegada se’ns s’interromp el subministrament, podem reconnectar prement el botó groc del comptador, o des del quadre general del nostre habitatge. És important plantejar-nos quants aparells teníem connectats en aquest moment, i veure si podem evitar que coincideixin.

Com sé quina potència contractada tinc?

Tant en el contracte com en qualsevol factura d’electricitat apareix la potència que tenim contractada en kW.

Com sé si la potència que tinc contractada es adequada?

Variarà en funció de les circumstàncies familiars / personals de cada un i els equips elèctrics de què disposi l’habitatge. Podeu obtenir una aproximació de la següent manera.

  1. Sumeu la potència (kW) de tots els electrodomèstics de major potència que vagin a funcionar habitualment al mateix temps.
  2. Afegiu a la suma anterior un marge de 1 kW per il·luminació i petits electrodomèstics.

Així, un habitatge amb subministrament de gas per aigua calenta i calefacció i sense equips de climatització elèctrics com l’aire condicionat, tindria prou amb una potència contractada de 3,3 kW o 4,4 kW si la cuina fora de vitroceràmica. En canvi, un habitatge que tingui, per exemple, un termo elèctric per a l’aigua calenta o un equip d’aire condicionat haurà de contractar una potència superior, d’uns 5,5 kW.

Com puc baixar la potència contractada?

Atenció: en tramitar una baixada de potència no cal disposar del butlletí de la instal·lació actualitzat. Poden demanar-nos la butlleta si estem davant d’un cas de pujada de potència, per verificar la seguretat de la instal·lació, però no es requereix per disminuir la potència contractada.

Dit això, es pot procedir a la sol·licitud de canvi de potència contractada de la següent manera:

  1. Trucar a la comercialitzadora i sol · licitar la baixada de potència escollida. També es pot sol·licitar en molts casos per internet, o acudint a un punt de servei de la vostra comercialitzadora. És l’usuari qui ha d’indicar la potència contractada escollida seguint els passos anteriorment comentats. És aconsellable entrar també per carta al registre de la companyia la sol · licitud de baixada de potència.
  2. La companyia té l’obligació de procedir a la baixada de potència sol·licitada en un període de 5 dies. En aquest període, s’han d’encarregar de reprogramar el comptador digital.
  3. Aquesta gestió té un cost associat de 10,94 € (IVA incl.) i es cobra directament en la següent factura després del canvi.
  4. Si en 5 dies no s’ha tramitat la sol·licitud, la companyia haurà compensar amb 30 €.

Les sol·licituds de modificacions de la potència contractada, en condicions normals, només se’n podran fer una vegada a l’any.

No esperis que t’arribi la propera factura d’electricitat! Utilitza els teus drets i canvia la potència contractada.