Les tecnologies V2G s’obren camí a Europa

El projecte europeu V2Market arriba a la seva recta final i ho fa generant coneixement sobre l’ús de bateries de cotxes elèctrics per l’emmagatzematge d’electricitat temporal i serveis de flexibilitat a la xarxa. La conferència de cloenda del projecte, celebrada el mes de juny a la capital belga, ha servit per constatar que iniciatives com la del V2Market han de prendre el lideratge i obrir camí

“No s’ha d’esperar Europa”. Així de contundent ha estat la Comissió Europea durant la conferència final del projecte V2Market celebrada el mes de juny a Brussel·les. Un missatge clar per animar a iniciatives com la del V2Market que obrin camí i avancin en la promoció de la transició energètica.

Unes declaracions reiterades durant tot l’acte final, coorganitzat amb smartEn – Smart Energy Europe i que es pot visualitzar de forma en línia, que han servit per aprofundir en el món de la càrrega bidireccional dels vehicles elèctrics (EV), un recurs descentralitzat que podria ser crucial en la transició energètica neta de la Unió Europea. Liderat per Ecoserveis, el projecte V2Market posa el focus en explorar els beneficis, reptes i models de negoci que envolten la càrrega bidireccional per aprofitar les oportunitats d’emmagatzematge que ofereixen els vehicles elèctrics.

Durant la conferència, a la qual han participat com a ponents socis del projecte, però també membres i experts en eficiència energètica, mercats elèctrics i en mobilitat de la Comissió Europea, així com altres actors relacionats amb la transició energètica, ha servit per a compartir lliçons apreses i proporcionar un conjunt de recomanacions normatives destinades a desbloquejar tot el potencial de la càrrega bidireccional dels vehicles elèctrics a Europa.

La importància dels pilots

El V2Market explora les possibilitats del mercat i ho fa basant-se en els resultats de dos pilots implementats a Espanya.  Un d’ells s’ha desplegat amb vehicles de la flota de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) , i un altre ho ha fet a llars amb autoconsum fotovoltaic i vehicles elèctrics, a través de la companyia Holaluz. Aquests pilots han simulat realistament la xarxa elèctrica, gràcies a un simulador de mercats elèctrics desenvolupat per OMIE on també s’hi ha pogut simular la participació en mercats locals de flexibilitat, i han demostrat que les bateries dels vehicles elèctrics poden respondre a demandes de la xarxa i dels edificis. Tot i que el mercat elèctric ha estat simulat, per tal de poder demostrar la viabilitat, les càrregues i descàrregues dels vehicles han estat reals i han utilitzat un programari intel·ligent i automàtic (en el cas de l’AMB), i preus reals de mercat en els dies de les simulacions.

Així, el projecte ha pogut dur a terme diversos estudis de viabilitat, recomanacions polítiques i reguladores, formacions i models de negoci i de finançament innovadors: incloent-hi models de negoci innovadors per a potencials agregadors. Els agregadors són un nou actor del sector elèctric que fa d’intermediari entre els consumidors i les xarxes per tal de proveir serveis com la flexibilitat i l’emmagatzematge.

Transmissió de coneixement

Un dels punts forts del projecte ha estat el relacionat amb l’explotació del coneixement generat durant el projecte, a través, entre d’altres, dels seminaris web i les sessions obertes en línia que s’han realitzat. Una d’elles, la més recent, ha estat la impulsada per l’AMB i Ecoserveis i ha consistit en una formació en línia per parlar sobre vehicles elèctrics i punts de càrrega bidireccional. Entre d’altres, ha permès reflexionar sobre en quin punt ens trobem dins la transició energètica i exposar els passos que s’estan donant a escala europea, estatal, catalana i local per avançar cap a la descarbonització i la disminució de la dependència dels combustibles fòssils, així com de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Ja es pot trobar el contingut en obert per a la seva visualització.

Conclusions extretes

Segons el que s’ha pogut estudiar, s’ha constatat que, per exemple, les bateries dels vehicles elèctrics es poden fer servir per a emmagatzemar electricitat d’origen renovable en moment en el qual hi ha excés a la xarxa o a un edifici amb autoconsum, i descarregar aquesta energia quan la xarxa o l’edifici al qual està connectat ho necessitin. Aquestes accions necessiten carregadors bidireccionals, i s’anomenen Vehicle to Grid (V2G) i Vehicle to Building (V2B). De forma genèrica, també se’ls anomena tecnologies V2X. Això augmenta el volum de renovables que es poden integrar al sistema elèctric, però també permet que les llars i diferents sectors econòmics puguin fer servir més energia de la que autoprodueixen. Això genera estalvis que podrien arribar al consumidor final, ajudant a reduir el consum en general (ja que hi hauria menys pèrdues de la xarxa perquè aquesta es fa servir menys), i augmentant el volum de renovables que es poden integrar a la xarxa.

Però, per poder obtenir aquests beneficis, les regulacions estatals han de canviar, perquè, de moment, no permeten aquesta activitat. De moment, i malgrat que la Unió Europea ja ha modificat la seva normativa sobre aquest model, hi ha molt pocs països europeus on això sigui possible.

En qualsevol cas, la incorporació de la tecnologia V2X als vehicles elèctrics i el desplegament regulador perquè puguin participar en els mercats pot ser una manera d’accelerar la descarbonització del sector del transport, i alhora fer el vehicle elèctric més assequible a l’usuari final.

T’ha interessat l’article? Has estat en contacte amb aquesta mena de tecnologies? Si és així, us animem a que es completi aquesta enquesta per tal de fer més transversal el projecte V2Market. Moltes gràcies!