Electricitat verda i garanties d’origen

Moltes companyies elèctriques utilitzen el reclam d’electricitat verda per atreure a un consumidor sensible a temes ambientals, energètics i ecològics. Però no tota l’electricitat verda és igual i és important saber quina en comprem.

Què són les garanties d’origen?

Les Garanties d’Origen són un instrument que acredita que una quantitat d’electricitat ha sigut produïda per fonts renovables o de cogeneració d’alta eficiència en qualsevol punt de l’Estat.

Com funciona el sistema?

La CNMC (abans CNE) ofereix a aquells productors d’energies renovables que ho sol·licitin, certificació dels kWh que es generen. Aquests certificats que s’anomenen “Garanties d’Origen (GdOs)”, es poden transferir a les comercialitzadores que podran justificar així la tonalitat de “verd” de l’electricitat que venen.

El sistema de GdO i Etiquetat de l’Electricitat va ser implementat per la Comisión Nacional de la Energía (ara CNMC) al desembre de 2007 amb l’objectiu d’informar al consumidor sobre el detall l’origen de l’energia rebuda i l’impacte ambiental associat.

L’acreditació de la Garantia d’Origen neix amb la Directiva 2001/77/CE, que parla sobre l’impuls de l’electricitat produïda a partir de fonts d’energia renovables i amb la necessitat de garantir l’origen de l’electricitat.

Pel que fa a l’àmbit estatal, a partir de la Directiva 2001/77/CE es realitza l’ordre ITC/1522/2007 per instaurar aquesta acreditació a l’Estat.

Quin és l’objectiu de les GdO?

L’objectiu d’aquestes GdO és aportar informació al consumidor per a què pugui escollir el tipus i la quantitat de la producció de l’electricitat i que conegui amb detall l’origen de l’energia rebuda i l’impacte ambiental associat.

Quines comercialitzadores es consideren 100% renovables segons el sistema de Garanties d’origen?

Segons l’informe de Sistema de Garanties d’Origen i Etiquetat de l’Electricitat de la CNMC 2013, les comercialitzadores que han adquirit Garanties d’Origen per cobrir el 100% de l’electricitat venuda són:

Acciona Green Energy Developments, S.L

Cepsa Gas y Electricidad, S.A.

Clidom energy, S.L. (Holaluz)

Electrica Sollerense, S.A.

Enara Gestión y Mediación, S.L.

Enérgya VM gestión de energía, S.L.U.

Geoatlanter, S.L.

Gesternova, S.A.

Goiener S.coop

Hidroeléctrica El Carmen Energía, S.L.

La Union Electro Industrial, S.L. “Unipersonal”

Nexus Renovables, S.L.

Som energia, S.C.C.L.

UniEléctrica energía, S.L.

Zencer, S. Coop. And

Les garanties d’origen són un instrument necessari, però no suficient. Els usuaris d’electricitat hauríem d’accedir a la informació d’on es genera l’electricitat que utilitzem, de quina font prové o si es tenen en compte altres aspectes i criteris de sostenibilitat.

Feu una ullada a una iniciativa en la que participem: Ekoenergy és una etiqueta d’electricitat resultat d’un procés de consulta europeu que té per objectiu ajudar a navegar als usuaris d’energia verda pel complex mercat elèctric que va camí de ser europeu.