UP-STAIRS: Dinamitzem les comunitats locals per a la transició energètica!

T’has preguntat mai com iniciar o participar en una comunitat energètica on tu i els teus veïns pugueu consumir l’energia que produïu?

El projecte europeu UP-STAIRS, finançat a través del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea, pretén donar suport a  la ciutadania per ajudar-la en la creació i implantació de comunitats energètiques.

Què son les comunitats energètiques?

Una comunitat energètica és una iniciativa ciutadana sense afany de lucre en què, a través d’una sèrie d’acords veïnals, un conjunt de ciutadans cooperen per a la generació, distribució, emmagatzematge y consum d’energia gràcies a la instal·lació de sistemes de producció d’energies renovables (generalment plaques fotovoltaiques) en espais compartits. Aquest model s’orienta a protegir i satisfer els drets energètics de la ciutadania, posant en valor la gestió democràtica de l’energia que consumim, i a reduir els impactes ambientals del consum d’energia fomentant la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

Quin és l’objectiu d’UP-STAIRS?

La ideació i creació d’una comunitat energètica pot tenir varies etapes: mediació inicial, elaboració i viabilitat del projecte, consens i organització comunitària, desplegament tècnic, acompanyament… Degut a la complexitat, el procés no és lliure de que sorgeixin varies barreres i dificultats a nivell legal, tècnic, social i econòmic. Per tal d’ajudar a superar aquestes barreres i promoure el desplegament de comunitats energètiques, el projecte UP-STAIRS pretén crear una sèrie d’oficines d’assessorament i atenció al públic (conegudes com a oficines de finestreta única) que donin suport als veïns i als actors locals a l’hora d’emprendre els procediments necessaris per a la creació de comunitats energètiques. Aquestes estructures inclouran assessorament legal, tècnic i financer, i donaran suport a la presa de decisions que té lloc durant les diferents etapes de la creació i implantació d’una comunitat energètica.

UP-STAIRS es desenvoluparà a través de 5 projectes pilot a 5 municipis de 5 països arreu de la Unió Europea – Brunnthal a Alemanya, Alta Àustria, Asenovgrad a Bulgària, Barcelona a Espanya i Cork a Irlanda – en cada un dels quals es preveu la creació d’una oficina d’assessorament, virtual o física segons el cas. Aquestes oficines pilot serviran com a referència i model per a altres localitats europees que vulguin implementar-les.

Quin és el paper d’Ecoserveis en el projecte?

Ecoserveis participa a UP-STAIRS en la creació d’un marc comú que inclou el disseny operatiu i una sèrie de guies per a la planificació i gestió de les oficines d’assessorament. El desenvolupament del marc comú també ha inclòs l’estudi dels diferents mecanismes de finançament per a la viabilitat econòmica i financera de les oficines d’assessorament.

Aquest marc comú ha estat aterrat a la realitat de cadascun dels pilots, tenint en compte les seves característiques i necessitats per tal de garantir l’efectivitat de l’operativitat de cada una de les oficines de finestreta única.

Per a l’èxit del projecte, és molt important donar a conèixer el projecte i l’existència de les oficines d’assessorament a la població. És per això que s’ha treballat en el desenvolupament d’estratègies per fer arribar de manera clara la informació a la ciutadania i alhora captar als perfils objectiu per a motivar-los a utilitzar els serveis proposats per les oficines d’assessorament.

Finalment, per tal de dotar d’estructura  les oficines de finestreta única, el projecte ha analitzat les necessitats formatives de cadascun dels pilots i alhora ha creat un pla formatiu exhaustiu per a capacitar les persones encarregades de les oficines.

Qui participa a UP-STAIRS?

UP-STAIRS és un projecte liderat per l’Internationl Energy Research Center (IERC) on participen varis socis a nivell europeu: Ecoserveis, Ekubirojs, GREENCOM Networks i Sofia Energy Centre (SEC), The Polish National Energy Conservation Agency (KAPE). Entre els socis, trobem les administracions públiques dels municipis on s’implementen els 5 pilots: l’Ajuntament d’Asenovgrad, l’Associació d’Estalvi d’Energia d’Alta Àustria (OÖ Energiesparverband), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Cork.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del projecte.

Leave a comment