El V2M conclou el primer estudi de mercat per comercialitzar l’ús dels serveis V2B i V2G

La informació recopilada serà utilitzada pel projecte V2Market per identificar maneres de fer accessibles els serveis V2B/V2G a tots els usuaris interessats. Però també vol servir per mostrar als usuaris com el V2B/V2G pot ser una oportunitat de negoci ambientalment sostenible i econòmicament beneficiosa per als propietaris de vehicles elèctrics.

El V2M, un projecte d’Horitzó 2020 per incorporar bateries de vehicles elèctrics al sistema elèctric com a capacitat d’emmagatzematge i flexibilitat, pren forma. En el marc del Work Package 2, coordinat per l’Associació Ecoserveis, el projecte ha acabat al març un estudi de mercat per comercialitzar l’ús conjunt dels serveis V2B i V2G. Amb aquesta finalitat, s’ha dut a terme una àmplia investigació qualitativa per documentar les opinions, interessos i necessitats dels diferents actors implicats en la promoció de la mobilitat sostenible (actors com ara fabricants d’automòbils o propietaris de vehicles elèctrics, per posar alguns exemples).

Aquest estudi de mercat s’ha realitzat amb un doble objectiu. En primer lloc, avaluar maneres de fer que els serveis V2B/V2G siguin accessibles i assequibles per a tots els ciutadans europeus. En segon lloc, identificar i millorar encara més la contribució a la sostenibilitat ambiental de la integració dels vehicles elèctrics en la xarxa elèctrica, així com el seu potencial per esdevenir un model comercial vàlid.

Quatre Focus Grups

Per a recopilar aquesta informació, durant el mes de març de 2022 l’Associació Ecoserveis ha liderat quatre focus groups. L’objectiu? Utilitzar un mètode de recerca qualitativa que reunís un grup de participants coneixedors d’un tema d’interès i els exposés a un conjunt de preguntes. amb aquesta metodologia, els grups brinden una varietat de respostes diferents a una mateixa pregunta i permeten als investigadors observar les relacions entre els participants per a comprendre millor les diferències entre ells.

Aquests quatre grups de discussió han reunit participants de tota Europa, i ho han fet en format tant en línia com presencial. Un dels grups ha estat dirigit específicament a propietaris i usuaris de vehicles elèctrics: actors clau en la participació, ja que la integració de V2B i V2G serà decisiva perquè les bateries dels vehicles puguin ajudar la xarxa a reduir el seu consum d’energies de combustibles fòssils i resoldre les congestions de la xarxa, i així mitigar el risc d’escalada de preus de l’energia.

El segon i tercer grup de discussió ha reunit una àmplia gamma d’experts, com per exemple fabricadors d’automòbils i V2G, consultors d’innovació en mobilitat elèctrica, investigadors i assessors legals. Tots ells per buscar col·lectivament oportunitats per a fer que V2B/V2G sigui accessible i rendible a Espanya i en la resta de la Unió Europea. Finalment, el quart grup ha comptat amb potencials agregadors que han explicat els seus prerequisits per tal d’operar com agregadors de flexibilitat a través de V2B/V2G.

L’anàlisi i estudi de tota la informació recopilada ha portat a les següents conclusions:

En primer lloc, el gruix de propietaris de vehicles elèctrics a Europa està constituït avui dia (i principalment) per persones amb ingressos mitjans i alts, que són notablement conscients del medi ambient i experts en tecnologia. Què motiva a aquest segment de la població? La garantia de la confiabilitat tècnica, la no alteració dels hàbits quotidians i la contribució a la sustentabilitat ambiental. Aquests són motors molt més forts que els modestos beneficis econòmics.

En segon lloc, tots els grups han identificat els marcs legals nacionals actuals com una barrera per a la implementació a gran escala de V2B/V2G: I és que la regulació actual no és adequada per facilitar el desplegament d’aquestes tecnologies innovadores, convertint-se en un element dissuasiu. Especialment, s’ha destacat fortament la reducció de la quantitat mínima d’energia requerida per a l’agregació, ja que permetria la formació de mercats locals de flexibilitat, necessaris per a estendre àmpliament l’ús de V2B/V2G.

En tercer lloc, s’han seleccionat diversos perfils com a usuaris finals clau per a beneficiar-se de V2B/V2G. Les llars que posseeixen plantes fotovoltaiques es beneficiarien enormement dels sistemes V2B/V2G, ja que els permetria evitar els preus màxims, alimentar la seva casa a través del seu automòbil i no necessitar una bateria local per a l’emmagatzematge d’energia. Així mateix, els operadors de flotes grans o pesades, amb patrons de mobilitat regulars i llargues escales, tindrien una enorme capacitat de flexibilitat, la qual cosa els permetria beneficiar-se enormement del V2B/V2G.

Finalment, juntament amb els esquemes per a fer que V2B/V2G sigui més accessible per als propietaris de vehicles elèctrics, les opinions del grup revelen que altres actors també necessitaran incentius, suport financer o el desenvolupament d’una regulació que els permeti beneficiar-se dels serveis de flexibilitat de l’agregació de vehicles elèctrics. Per exemple, les empreses de distribució necessitaran actualitzar i digitalitzar la xarxa, i els comercialitzadors d’energia només podran establir contractes amb agregadors externs si s’estableix legalment que la seva operació no suposarà problemes en la gestió de desviaments.

Sobre la base d’aquestes conclusions, després de l’estudi de mercat, el projecte preveu provar l’esquema V2B/V2G en una zona pilot dins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En conjunt, aquestes activitats tenen com a objectiu desenvolupar les condicions marc del mercat per a incorporar els serveis V2G i V2B en els mercats elèctrics d’Europa.

Més informació sobre el projecte al seu web o a les xarxes socials.

Leave a comment