Nova tarificació horària d’electricitat: els nostres drets i deures

Segur que la teoria la tens clara: a partir l’1 d’octubre de 2015, aquells usuaris d’electricitat amb modalitat Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) seran facturats pels consums reals que hagin efectuat cada hora. Però … i a la pràctica?
Setembre 2015 … aquest és el mes

Tot i que el nou sistema de facturació entrarà en vigor a l’octubre, es referirà al consum d’energia realitzat al setembre.

Només per a abonats amb comptador amb telegestió

A la fi de 2014 s’havien instal·lat 10,2 milions d’aquests aparells estan ja a punt per mesurar el nostre consum de forma remota dels 11,9 milions instal·lats. Hi ha un percentatge de comptadors que estan instal·lats, però que no estan integrats per la qual cosa no poden oferir mesures horàries.

No totes les comunitats autònomes avancen igual pel que fa a integració de comptadors es refereix. Comprova la teva a la següent taula

Aquest és el meu cas?

Si no saps si et va a ser d’aplicació la nova forma de facturació, busca l’última factura d’electricitat que vas rebre i comprova que modalitat de contractació tens. Si és PVPC amb comptador telegestionat integrat, és el teu cas. Si no, et seguiran facturant segons un model estàndard de consum.

Si no tens comptador telegestionat perfectament integrat, no paguis com si el tinguessis: reclama!

Si comptes amb un comptador de telemesura instal·lat però no integrat, hauries de pagar el preu del lloguer de l’equip corresponent als antics comptadors (monofàsics, 0,54 € / mes Ordre ITC / 3860/2007) i no més.

Tens dret a saber quines dades s’obtenen des dels nous comptadors. Te n’han informat?

L’Ordre IET/290/2012 que modifica l’Ordre ITC/3860/2007 transposa parcialment la Directiva 2012/27/UE. En concret, l’apartat 9.2 diu el següent:

“En la medida en que los Estados miembros apliquen sistemas de medición inteligentes y desplieguen contadores inteligentes para el gas natural y/o la electricidad con arreglo a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE:
e) exigirán que se facilite a los clientes asesoramiento e información apropiados en el momento de la instalación de contadores inteligentes, en particular sobre su pleno potencial en relación con la gestión de la lectura de los contadores y el seguimiento del consumo energético.”

La transposició espanyola només parla de comunicar la persona usuària i no d’informar-la, per la qual cosa considerem que estem davant d’una transposició errònia d’un text legal que hem de posar en evidència i exigir el dret de les persones usuàries de conèixer el potencial d’aquests nous equips de mesurament i les funcionalitats dels sistemes de telemesurament i telegestió.

Veus més enllà del visor del comptador?

El mateix apartat de la Directiva 2012/27/CE detalla:

2. En la medida en que los Estados miembros apliquen sistemas de medición inteligentes y desplieguen contadores inteligentes para el gas natural y/o la electricidad con arreglo a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE:
a) se asegurarán de que los sistemas de medición facilitan a los clientes finales información sobre la hora exacta de utilización y de que se tengan plenamente en cuenta los objetivos de eficiencia energética y los beneficios al cliente final al establecer las funciones mínimas de los contadores y las obligaciones impuestas a los agentes del mercado;

Aquells que hagueu experimentat l’emoció de tenir instal·lat un comptador telegestionat haureu comprovat que únicament podeu accedir a la informació del comptador a través del visor. Els comptadors permeten obtenir moltes altres dades i és exigible que la persona usuària pugui accedir també a aquesta informació, garantint la comunicació usuari-equip de mesurament tal i com passa a la resta d’Estats membres. Les persones usuàries hem d’exigir l’accés a aquesta informació, ja sigui a través d’una web o mitjançant altres dispositius electrònics.

Les persones usuàries responem al deure d’instal·lació dels nous comptadors d’electricitat telegestionats, però hem d’exigir també que es protegeixin els nostres drets. Per tal motiu, hem de denunciar, reclamar, exigir i impugnar totes aquelles mesures que ens deixin en una situació de desprotecció.

Més informació:
Tags: