El bo social, explicat

Què és el Bo Social? És una tarifa especial destinada a col·lectius vulnerables que implica un descompte en la factura de l’electricitat. S’aplica al terme de potència (part fixa) i al consum (part variable).

A dia d’avui*, els beneficiaris del bo social genèric tenen (sempre que compleixin els els requisits establerts) un descompte de fins el 80%. Hi ha una bonificació del 40% per a llars amb baixos ingressos i una bonificació per a consumidors vulnerables de fins al 65%. Aquells usuaris considerats col·lectius vulnerables severs tenen fins a un 80% de reducció. A més, i gràcies a la nova norma publicada al BOE, el temps de tramitació de 10 a 15 dies i les comercialitzadores estan obligades a enviar a tots els seus clients de mercat regulat una carta en què es detallin totes les condicions relacionades amb el bo social.

Recordar que tota la informació sobre els criteris d’elegibilitat i tramitació està actualitzada a https://www.cnmc.es/bono-social

* Informació actualitzada el mes de gener del 2024.

Qui pot demanar el Bo Social?

Al text publicat al BOE el 18 d’octubre de 2022 s’estableix que els usuaris podran sol·licitar-lo si compleixen algun dels requisits descrits als barems de les infografies.

NOU BO SOCIAL per a llars amb baixos ingressos econòmics:
BO SOCIAL per a llars en situació de vulnerabilitat:
BO SOCIAL per a llars en situació de vulnerabilitat severa:
Qui pot sol·licitar el Bo Social?

El text publicat al BOE el 29 de març del 2022 estableix, en la seva disposició final vint-i-tresena, que els usuaris podran sol·licitar-ho si compleixen algun dels requisits descrits als barems de les infografies.

Per què és important sol·licitar-lo?

Perquè és una mesura de protecció. La seva aplicació implica una reducció en l’import de les factures del servei elèctric per a les llars elegibles.

Com es gestiona?

La informació sobre el bo social ha de ser clara, actualitzada i ha d’estar disponible no només en format digital sinó també en paper. Els canals de difusió s’han d’ampliar i reforçar més enllà de la comunicació a través d’Internet, perquè hi ha col·lectius amb dificultats per a accedir als canals digitals. Les administracions locals i els punts de servei de les companyies comercialitzadores d’electricitat han de facilitar i promoure l’accés dels usuaris/es a la bonificació.