El bo social, explicat

Què és el Bo Social? És una tarifa especial destinada a col·lectius vulnerables que implica un descompte en la factura de l’electricitat. S’aplica al terme de potència (part fixa) i al consum (part variable).

A dia d’avui*, els beneficiaris del bo social genèric tenen (sempre que compleixin els els requisits establerts) un descompte de fins el 80%. Hi ha una bonificació del 40% per a llars amb baixos ingressos i una bonificació per a consumidors vulnerables de fins al 60%. Aquells usuaris considerats col·lectius vulnerables severs tenen fins a un 80% de reducció. A més, i gràcies a la nova norma publicada al BOE, el temps de tramitació de 15 a 10 dies i les comercialitzadores estan obligades a enviar a tots els seus clients de mercat regulat una carta en què es detallin totes les condicions relacionades amb el bo social. Més informació.

Recordar que tota la informació sobre els criteris d’elegibilitat i tramitació està actualitzada a https://www.cnmc.es/bono-social

* Informació actualitzada el mes de gener del 2023.

Qui pot demanar el Bo Social?

Al text publicat al BOE el 18 d’octubre de 2022 s’estableix que els usuaris podran sol·licitar-lo si compleixen algun dels requisits descrits als barems de les infografies.

NOU BO SOCIAL per a llars amb baixos ingressos econòmics:
BO SOCIAL per a llars en situació de vulnerabilitat:
BO SOCIAL per a llars en situació de vulnerabilitat severa:
Per què és important sol·licitar-lo?

Perquè és una mesura de protecció. La seva aplicació implica una reducció en l’import de les factures del servei elèctric per a les llars elegibles.

Com es gestiona?

La informació sobre el bo social ha de ser clara, actualitzada i ha d’estar disponible no només en format digital sinó també en paper. Els canals de difusió s’han d’ampliar i reforçar més enllà de la comunicació a través d’Internet, perquè hi ha col·lectius amb dificultats per a accedir als canals digitals. Les administracions locals i els punts de servei de les companyies comercialitzadores d’electricitat han de facilitar i promoure l’accés dels usuaris/es a la bonificació.