Vulnerabilitat I pobresa energètica

El dia 1 de febrer es va celebrar el dia de la pobresa energètica i any rere any veiem com els casos de famílies en situació de pobresa energètica augmenten.

La Directiva europea del mercat interior d’electricitat (2012/72/UE) obliga els estats membres de la UE a definir el concepte de consumidor vulnerable. Espanya encara no ha transposat completament aquesta normativa i aprofitem per fer una reflexió al voltant del concepte de consumidor vulnerable.
És important no confondre consumidor vulnerable amb pobresa energètica ja que, encara que en alguns casos poden convergir, els dos conceptes són diferents.

La pobresa energètica es defineix com la incapacitat de mantenir la llar a una temperatura adequada. En canvi, una situació de vulnerabilitat energètica ha de tenir en compte les necessitats personals de l’individu, l’edat, situacions de discapacitat, el domicili … etc. Per exemple, un individu amb necessitat d’assistència respiratòria no es pot permetre una suspensió en el subministrament d’electricitat, i se li ha de protegir com a consumidor en situació vulnerable però no es pot considerar pobresa energètica.