Videotutorials per l’ús de l’ERP Odoo en entitats de l’Economia Social i Solidària

Tema 1: Introducció i preferències
Tema 2: Barra de cerca i botons: filtres, agrupar per, favorits
Tema 3: Navegar per pàgines i visites
Tema 4: Configuració, crear usuaris, permisos aplicacions
Tema 5: Vendes: Introducció i configuració de productes
Tema 6: Vendes: donar d’alta un pressupost
Tema 7: Vendes: Chatter, Seguidors, Missatge, Nota i Activitat
Tema 8: Vendes: Comanda confirmada i informes
Tema 9: Projectes: Introducció, configuració i visió general
Tema 10: Proyectos: Donar d’alta un projecte i crear tasques
Tema 11: Part d’hores, configuració i com gravar hores
Tema 12: Facturació: Introducció, crear una factura de client
Tema 13: Facturació, Factura de proveïdor