Clara Ferrer

Apassionada de co-crear nous projectes i construir nous vincles per tal de millorar el nostre present i futur. Em sento connectada a tenir noves idees i compartir noves oportunitats per afrontar reptes com la transició energètica, el canvi climàtic, la contaminació de l’aire i la salut.