Ana Mattioli

Ámbit de treball

  • Antropologia
  • Interseccionalitat
  • Recerca
  • Mediació Comunitària

L’Ana és antropòloga, mediadora social i docent amb experiència en recerca, educació i acció social. Amb l’objectiu de contribuir a combatre les desigualtats, l’Ana va estudiar un màster en antropologia (Universitat de Tallin, Estònia) i un màster en resolució de conflictes i mediació social (Universitat Europea de l’Atlàntic).

Els eixos principals de la seva pràctica com a investigadora han girat al voltant del gènere i la interculturalitat. Ara, a Ecoserveis, participa de la branca de ciències socials i humanitats dins l’entitat, ja que la recerca en sostenibilitat reconeix que molts problemes ambientals, com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i l’esgotament dels recursos, constitueixen grans reptes socials. Així, creu que la interdisciplinarietat i la interseccionalitat és l’enfocament òptim per comprendre globalment i localment aquests processos, així com per construir junts futurs més justos i sostenibles.