Tarifes regulades de gas natural: quina modalitat de tarifa d’últim recurs em correspon?

Els preus sense impostos de la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) de gas natural es regulen trimestralment mitjançant Resolució del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.

A partir de l’1 d’abril de 2024, les tarifes vigents són:

*Resolució de 26 de març de 2024, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publica la tarifa d’últim recurs de gas natural.

En general, els habitatges que compten amb un sistema de calefacció s’insereixen dins la TUR2 i la resta a la TUR1 però, encara que sembli estrany, no podem triar el tipus de tarifa que se’ns aplicarà.

Les empreses fan servir un sistema d’assignació que té en compte dos tipus de criteris: el cabdal contractat els últims 12 mesos o bé una previsió de consum per als casos de nous subministraments o quan se’n modifiquen els existents. Si al final de l’any el consum real no coincideix amb l’esglaó de peatge aplicat, es re-ubicarà automàticament al consumidor en l’esglaó de peatge corresponent al consum real.

Aquest sistema és injust en certa manera ja que, amb els preus vigents, per a consums de fins 7.500kWh/any seria més beneficiós per a l’usuari de gas tenir la TUR1. Tanmateix, únicament se li assigna a TUR2 en superar els 5.000kWh.

Actualitzarem la informació d’aquesta entrada del nostre bloc cada vegada que es publiqui una nova resolució que afecti els preus del gas natural. Visita’ns periòdicament per a mantenir-te al dia dels canvis tarifaris!

Fonts d’informació:

Orden TEC/1367/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2019.