Tag: epah

Una assistència tècnica d’EPAH des del punt de vista dels experts: El cas de Barrios Altos de Lorca, Murcia