Tres federacions de futbol europees lideren el camí cap a un esport més sostenible

La futura prohibició de la UE en l’ús del cautxú en camps de gespa artificial obliga a les organitzacions esportives a trobar noves estratègies de sostenibilitat
El projecte SDG Striker, amb la participació de les federacions de futbol d’Escòcia, Noruega i Portugal i finançat per la UE, presenta materials pràctics i casos d’èxit per adaptar-se als canvis normatius i impulsar els objectius de desenvolupament sostenible també dins el sector de l’esport

En una conjuntura de crisi climàtica i ambiental, la Unió Europea ha anunciat mesures d’adaptació i mitigació a una nova realitat que afecta a tots els sectors socioeconòmics, sent el sector de l’esport un dels principals afectats.

Els últims anys, en un esforç per a reduir la contaminació per plàstic i els seus afectes en els ecosistemes terrestres i marins, així com en la salut humana, la UE ha estat deliberant la prohibició de l’ús de cautxú en gespes artificials de les instal·lacions esportives i altres materials que generen microplàstics. Una decisió polèmica degut a l’incipient estat de desenvolupament d’alternatives sostenibles viables i al fre en la reutilització de pneumàtics que, en comptes d’utilitzar-se per fabricar cautxú reciclat, poden veure’s incinerats o exportats a tercers països amb regulacions ambientals menys estrictes, resultant en un major impacte per al medi ambient. El passat 26 d’abril, la iniciativa va rebre un nou impuls cap a la seva aprovació amb el vot positiu del Comitè Europeu de Registre, Avaluació i Autorització de Substàncies Químiques (REACH).

SDG Striker: solucions per a millorar la sostenibilitat en organitzacions esportives

En aquest context, estan apareixent iniciatives, no només per a mitigar la contaminació per plàstic, sinó també per millorar la sostenibilitat a un nivell global, en els seus pilars ambiental, social i econòmic. Les federacions de futbol europees i els seus clubs afiliats estan fent passos importants cap a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Les federacions escocesa, noruega i portuguesa en són un exemple d’èxit a través de la seva participació en el projecte SDG Striker, finançat per la Unió Europea en el marc del programa Erasmus+, i destinat a promoure els ODS en el sector del futbol i l’esport.

En aquest sentit, la Federació Noruega de Futbol ha creat un pilot que és referent en adaptació a les potencials interdiccions a l’ús de cautxú i que pretén demostrar la viabilitat d’alternatives d’origen orgànic en climes freds. Per la seva banda banda, la Federació Portuguesa de Futbol ha demostrat l’impacte en la reducció del consum elèctric i l’ emissió de gasos d’efecte hivernacle amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’estadi del Benfica. Finalment, La Federació Escocesa de Futbol ha mostrat uns resultats igualment exitosos en la reducció de l’impacte ambiental i el desenvolupament sostenible a través de la implementació de mesures d’eficiència energètica i sensibilització sobre la pobresa energètica i com fer -ne front, molt necessaris en la conjuntura geopolítica actual de crisi energètica i increment de preus.

Aquests són casos d’èxit que inspiren altres clubs i federacions europees a replicar les mesures de sostenibilitat i així poder-se preparar per als nous canvis que es preveuen en el sector, com és la prohibició de l’ús del cautxú en la gespa artificial, que compta amb un període de transició de 8 anys. Per a facilitar que les organitzacions esportives se sumin al canvi, el projecte SDG Striker proporciona una sèrie de manuals que inclouen pas per pas com replicar els pilots de les federacions escocesa, noruega i portuguesa, aportant consells i lliçons apreses per a poder superar les barreres que s’han identificat. El projecte també posa a disposició pública manuals sobre l’avaluació dels pilots i una guia sobre les solucions de sostenibilitat actualment disponibles i orientades especialment a organitzacions esportives.

Les organitzacions esportives s’estan preparant pel canvi

El projecte, així com els seus casos d’èxit, s’han presentat a Sevilla, a l’Estadi Benito Villamarín, en un esdeveniment organitzat amb col·laboració amb la Xarxa Europea de Futbol per al Desenvolupament (EFDN) i el Reial Betis Balompié, davant d’uns 200 assistents entre els quals hi havia coordinadors de projecte, gestors de responsabilitat social corporativa, consellers delegats i responsables d’esdeveniments de clubs i federacions europees i internacionals. una oportunitat per a la promoció dels resultats del projecte i per proporcionar informació útil als actors amb un alt poder de decisió perquè puguin prendre mesures destinades a assolir els ODS.

La sessió també ha posat de manifest quines són les barreres dels clubs davant la implementació de mesures sostenibles i ha constatat que la majoria d’assistents l’existència de determinades problemàtiques ambientals i socials relacionades amb el sector esportiu. A més, ha ajudat a detectar la manca de coneixements i eines per a la implementació de mesures destinades a fer front a aquests problemes, posant de manifest la necessitat de projectes educatius i de divulgació com SDG Striker per dotar a les organitzacions esportives de les eines i coneixements necessaris per identificar i fer front als problemes de sostenibilitat.

Destacar que un nombre important de clubs ja estan implementant mesures pel que fa a l’eficiència energètica i l’energia solar, sent pocs els clubs no disposats a canviar a alternatives de gespa artificial més sostenibles. Si bé el primer podria estar relacionat amb l’alta disponibilitat de tecnologia d’energies renovables i l’augment dels preus de l’energia amb el gas i el petroli, el segon podria respondre a la manca d’opcions disponibles en el mercat per a la substitució de la gespa artificial i al lent desenvolupament de solucions performatives i viables.

La manca de finançament i la falta de compromís per part de les juntes directives de les entitats esportives són les dues principals barreres identificades a la replicació dels pilots. Abordar aquestes limitacions és clau per afavorir la implementació dels ODS a les organitzacions esportives. Projectes destinats a la conscienciació de directius, gestors i altres actors clau de les organitzacions esportives són útils per superar la barrera de la manca de compromís, que moltes vegades està directament relacionada amb un desconeixement sobre la temàtica i els passos a seguir per a la implementació de les mesures. D’altra banda, existeixen convocatòries de finançament organitzades per la Unió Europea i els governs nacionals i regionals que poden ajudar a superar les barreres econòmiques. Per obtenir més informació sobre el finançament, consulteu la 3a edició de la revista SDG Striker.

Finançat per la Unió Europea. Les opinions i els punts de vista expressats només comprometen el seu autor(s) i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o els de l’Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l’EACEA en poden ser considerats responsables.

Més informació i contacte:

Marc Vallverdú Gordi

Associació Ecoserveis

+34 93 459 00 22

info@ecoserveis.net

Tags: