Visitem Pujalt per conèixer com afecta l’energia eòlica al territori i escoltar la població

L’equip format per Miquel Anglada i Alba del Campo visita Pujalt (Anoia) per conèixer com afecta l’energia eòlica al territori i escoltar de primera mà la població.

El projecte TANDEM és un projecte emmarcat en el paraigua d’Horitzó Europa que neix amb l’objectiu d’analitzar polítiques de transició energètica i mobilitat per entendre com afecten i es consideren els grups vulnerables en les iniciatives que hi ha en marxa, i així poder elaborar recomanacions polítiques per a una transició energètica justa que tingui en compte a tothom.

Des d’Ecoserveis hem posat el focus en el desplegament de l’energia eòlica pel territori català, concretament a la regió de l’Anoia i al municipi de Pujalt, a on hi ha un desplegament important i a on conviuen grans projectes amb l’únic aerogenerador de propietat compartida del sud d’Europa, el Viure de l’Aire del Cel. En el marc d’aquest cas d’estudi, l’equip d’Ecoserveis ha anat fins a Pujalt a veure el municipi i l’aerogenerador compartit per tal de realitzar entrevistes sobre els problemes del municipi, els impactes de l’eòlica, les vulnerabilitats socials, etc.

Així, i mentre duri el projecte, es recolliran suggeriments i reivindicacions locals per al desenvolupament de les energies renovables en aquesta zona. Durant aquestes entrevistes s’han identificat els avantatges i els desavantatges dels diferents tipus de projectes (amb i sense participació de la població local). S’han identificat punts clau de les normatives que dificulten la participació, així com possibles impactes adversos o el rebuig a l’entrada d’altres renovables a la zona (en aquest cas, de l’energia solar fotovoltaica a gran escala). També cal destacar que la implementació de l’eòlica a la zona no ha afectat els usos de la terra: “Hi ha menys bosc avui que fa uns anys, però no per la eòlica, sinó que perquè han augmentat els camps de conreu”, ha destacat un dels entrevistats.

“Hi ha menys bosc avui que fa uns anys, però no per la eòlica, sinó que perquè han augmentat els camps de conreu”

Tot i que és aviat per extreure conclusions, el que s’ha entès a les converses és que, per algunes de les persones entrevistades, el debat actual (i que respon a les necessitats d’aquest territori) no seria “renovables sí o no”, o “eòlica sí o no“, sinó que s’encaminaria cap a un plantejament diferent: Noves renovables sí, però amb la participació de la població local en la definició de els projectes. Una perspectiva que ha estat reivindicada a les entrevistes: “Des del municipi hi hauria d’haver més poder de decisió sobre on s’ubiquen els nous parcs renovables proposats”.

“Des del municipi hi hauria d’haver més poder de decisió sobre on s’ubiquen els nous parcs renovables proposats”

Durant els propers dos anys, i en el marc del projecte TANDEM, s’organitzaran panells de participació i deliberació amb la ciutadania de la zona per tal d’elaborar recomanacions polítiques a on tinguin cabuda totes les veus i tots els punts de vista puguin ser considerats. Per a més informació sobre el projecte, contactar amb: info@ecoserveis.net

Autors: Miquel Anglada i Alba del Campo