Propà, gas natural o butà… Quin és més econòmic?

Cada hivern son moltes les famílies que fan grans esforços per pagar les factures de subministraments. Unes factures que són especialment elevades en aquest període de fred.

Algun cop hem vist com persones que no poden fer front al pagament de factures donen de baixa el subministrament de gas i comencen a utilitzar butà. És cert que amb l’ús de bombones de butà es poden estalviar les despeses fixes associades a un contracte de gas canalitzat, però el butà no sempre resulta una bona opció ja que, a banda de la qüestió econòmica, que ara analitzarem, l’ús del butà implica un increment d’humitat a l’ambient que porta a tenir més sensació de fred. Això fa que, per a aconseguir una sensació de confort tèrmic, s’hagi de cremar més butà i per tant, la despesa associada sigui més alta.

Tot i que la xarxa de gas natural és prou extensa, no arriba a tot el territori i hi ha municipis i urbanitzacions que disposen de xarxa de propà. Així que anem a comparar, en termes econòmics, els tres combustibles emprats amb més freqüència per escalfar els habitatges.

Preu del gas natural

A partir de l’1 d’abril de 2024, els preus de la Tarifa d’Últim Recurs són aquests:

*Resolució de 26 de març de 2024, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publica la tarifa d’últim recurs de gas natural.

A aquests valors cal afegir l’impost d’hidrocarburs, el lloguer de comptadors si s’escau i l’IVA.

Preu del propà canalitzat

Els preus de gasos liquats del petroli canalitzats venen fixats pel Ministeri d’Indústria i inclouen el preu del terme fix (€/mes) i el terme variable (€/kg).

A partir del 20 de febrer de 2024 estan vigents:

  • Terme fix: 1,59 €/mes
  • Terme variable: 86,4275 c€/kg.

*Resolució de 14 de febrer de 2024, de la Direcció general de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d’impostos, dels gasos liquats de petroli per canalització.

A aquest preu cal afegir-li l’impost d’hidrocarburs i l’IVA a la Península Ibèrica.

Aleshores, quin resulta més econòmic?

El preu d’una bombona de butà és el més econòmic, ja que no té despeses fixes associades però en termes unitaris d’€/kg el propà i el gas natural tenen un preu inferior. Per això, la font de gas més econòmica dependrà de l’ús que en fem. En termes comparatius, si fem servir més de 4 bombones de butà, aquesta font deixa de ser la més econòmica.